Chào cả nhà, E đã có 4 năm kinh nghiệm làm kế toán.

Hiện em đang muốn tìm việc toán tổng hợp. SDT: 0973.448.614. email: nguyenxuanhoa.acc@gmail.com.

Kinh nghiệm làm việc của em.
Mô tả công việc:

+ Hằng ngày:

* Tham gia công việc kế toán, công nợ, tài sản,.. mà công ty kinh doanh, kiểm tra tính chính xác và phù hợp của chi phí nội bộ để kịp thời phát hiện sai xót sửa chữa.

* Xử lý số liệu, tổng hợp và chi tiết phục vụ cho quản lý doanh nghiệp

* Tính giá vốn trị giá hàng xuất

* Thực hiện việc lập tờ khai nhập khẩu gửi cơ quan hải quan và làm thủ tục thông quan hàng hóa.

* Thực hiện các báo cáo quản trị nếu có yêu cầu bất thường+ Cuối tháng:

* Kiểm tra chứng từ, lập và gửi báo cáo thuế của công ty.

* Đối chiếu công nợ phải thu , phải trả của khách hàng

* Báo cáo chi tiết theo yêu cầu quản lý về tất cả các mảng. Báo cáo tình hình dòng tiền thu chi và hiệu quả sử dụng tiền, quá trình thu hồi dòng tiền, kế hoạch kinh doanh đạt được trong tháng, Báo cáo Giám Đốc các mảng còn yếu kém và đề xuất phương án giải quyết thúc đẩy.

* Xác Định và báo cáo kết quả kinh doanh trong tháng.

+ Cuối năm:

· Cân đối sổ sách, lên Báo cáo tài chính năm, Quyết toán thuế năm.

· Kiểm tra lại toàn bộ chi phí nội bộ phát sinh trong năm, lập các báo cáo nội bộ.

· Báo cáo đánh giá các tác động liên quan đến kết quả kinh doanh năm cũ và năm mới.

+ Đã từng quyết toán thuế với cục thuế thành phố Hà Nội..