Cần tìm người trông em tại biên hoà đồng nai, lương thoả thuận. Bé sinh đôi nên có thể hơi vất vả nhưng có ông bà nội chăm phụ. Liên hệ: 0902372252