Tìm Người Giúp Việc ở Lái Thiêu-Thuận An-Bình Dương


Yêu cầu: Nữ, độ tuổi từ 40 trở lên, có sức khoẻ tốt
Phúc lợi: Lương thoả thuận


Vui lòng liên hệ 0909.197.922 để trao đổi trực tiếp nhằm nắm rõ thông tin công việc sẽ thực hiện và phúc lợi đi kèm