Yêu cầu: Nữ, độ tuổi trên 40, có sức khoẻ tốt

Vui lòng liên hệ 0978.392.923 để trao đổi trực tiếp nhằm nắm rõ hơn thông tin liên quan đến công việc sẽ thực hiện và phúc lợi đi kèm.