Mình cần tìm 01 bạn sinh viên giúp việc từ 17h15 - 20h15 hàng ngày từ thứ 2 - thứ 7 (làm thêm chủ nhật tính tiền riêng).
Địa điểm: khu đô thị Sài Đồng

Công việc chính: dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị bữa ăn và rửa bát, thu gấp quần áo.

Yêu cầu: hoạt bát, nhanh nhẹn, quán xuyến được công việc.
Ưu tiên: có xe máy, nếu thành thạo word và excel càng tốt vì sẽ được thuê thêm việc văn phòng của công ty.
Liên hệ: 0936297344


Mình cần tìm 01 bạn sinh viên giúp việc từ 17h15 - 20h15 hàng ngày từ thứ 2 - thứ 7 (làm thêm chủ nhật tính tiền riêng).Địa điểm: khu đô thị Sài Đồng

Công việc chính: dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị bữa ăn và rửa bát, thu gấp quần áo.

Yêu cầu: hoạt bát, nhanh nhẹn, quán xuyến được công việc.
Ưu tiên: có xe máy, nếu thành thạo word và excel càng tốt vì sẽ được thuê thêm việc văn phòng của công ty.
Liên hệ: 0936297344


Mình cần tìm 01 bạn sinh viên giúp việc từ 17h15 - 20h15 hàng ngày từ thứ 2 - thứ 7 (làm thêm chủ nhật tính tiền riêng).
Địa điểm: khu đô thị Sài Đồng
Công việc chính: dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị bữa ăn và rửa bát, thu gấp quần áo.
Yêu cầu: hoạt bát, nhanh nhẹn, quán xuyến được công việc.
Ưu tiên: có xe máy, nếu thành thạo word và excel càng tốt vì sẽ được thuê thêm việc văn phòng của công ty.
Liên hệ: 0936297344