Tiêu chuẩn đánh giá theo từng cấp trong kì thi Topik
Kì thi năng lực tiếng Hàn Topik đang đến gần và hẳn là các bạn vẫn miệt mài luyện thi Topik . Dù thi Topik cấp độ nào thì việc tìm hiểu thước đo đánh giá năng lực của từng cấp độ trong Topik là điều cực kì quan trọng .

Sau đây mình xin chia sẻ một chút về cách thức đánh giá cấp độ từ 1 đến 6 trong kì thi năng lực tiếng Hàn Topik

Trước hết về nội dung của kỳ thi TOPIK.

Phương châm cơ bản về soạn thảo câu hỏi thi như sau :
-Thành phần các câu hỏi là nội dung có thể kiểm tra năng lực tiếng hàn hiện đại
-Soạn thảo câu hỏi thi có tính cân bằng giữa nội dung và từng lĩnh vực đánh giá
-Soạn thảo câu hỏi thi có thể nâng cao sự hiểu biết về toàn bộ văn hóa và xã hội Hàn Quốc
-Tham khảo một cách rộng lớn về quá trình giáo dục của cơ quan giáo dục tiếng Hàn Quốc trong và ngoài nước và soạn
thảo câu hỏi thi.
-Không soạn thảo các câu hỏi thuận lợi hay khó khăn đối với quyền ngôn ngữ đặc trưng.


Tiếp theo là Tiêu chuẩn đánh giá theo từng cấp

+Cấp 1- Có thể tiến hành chức năng ngôn ngữ cơ bản cần thiết trong cuộc sống đời thưởng như” giới thiệu bản thân, mua đồ vật, gọi thức ăn”, đồng thời có thể hiểu và biểu hiện được nội dụng có liên quan đến chủ đề quen thuộc và cá nhân như “ tự tin của bản thân, gia đình, sở thích, thời tiết. Có thể hoàn thành một câu văn đơn giản dựa vào sự hiểu biết về khoảng 800 từ vựng và ngữ pháp cơ bản.Có thể hiểu và hoàn thành được những câu đơn giản trong sinh hoạt và trong thực tế.

+Cấp 2 - Có thể tiến hành chức năng cần thiết được sử dụng trong cơ quan công cộng như ‘ bưu điện, ngân hàng và chức năng cần thiết trong đời sống hàng ngày như “ việc gọi điện, việc nhờ vả’. Có thể dùng khoảng 1,500~2,000 từ vựng để có thể hiểu và sử dụng thành đơn vị đoạn văn liên quan đến chủ đề quen thuộc và cá nhân . Có thể sử dụng để phân biệt dùng ngôn ngữ theo tình huống chính thức và tình huống không chính thức.

+Cấp 3 - Không cảm thấy trở ngại khi hướng dẫn về đời sống hàng ngày, và có thể tiến hành chức năng ngôn ngữ cơ bản cần thiết cho việc duy trì mối quan hệ xã hội và sử dụng các thiết bị công cộng đa dạng. Chủ đề cụ thể và thân thuộc có thể biểu hiện và hiểu chủ để xã hội thân thuộc đối với bản theo theo từng đơn vị đoạn văn. Phân biệt đặc tính cơ bản trong văn nói và văn viết, hiểu và có thể sử dụng.

+Cấp 4 - Có khả năng nói cần thiết cho việc ở những nơi công cộng và giữ mối quan hệ cá nhân, có một số khả năng nói khi làm việc thông thường. Có thể tiến hành chức năng ngôn ngữ cần thiết trong việc duy trì mối quan hệ xã hội và sử dụng thiết bị công cộng, đồng thời có thể tiến hành ở một mức độ nào đó chức năng cần thiết cho việc thực hiện công việc hàng ngày. Thêm vào đó, có thể hiểu rõ được nội dung thời sự, báo chí, đồng thời so sánh được chính xác, hiểu được cặn kẽ và có thể sử dụng được các chủ đề về xã hội chung. Dựa vào việc hiểu về văn hóa Hàn Quốc tiêu biểu và các biểu hiện về mặt thành ngữ được sử dụng thường xuyên,thì có thể hiểu và sử dụng được nội dung về mặt văn hóa, xã hội.

+ Cấp 5 - Có thể tiến hành ở một mức nào đó chức năng ngôn ngữ cần thiết cho việc thực hiện công việc hay nghiên cứu trong các lĩnh vực chuyên môn. Có thể hiểu và sử dụng những chủ đề không thân mật trên toàn bộ các lĩnh vực như 'Chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa'. Phân biệt chính xác ngôn ngữ theo từng mạch văn trong ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết và mạch văn chính thức và không chính thức, rồi có thể sử dụng.

+ Cấp 6 - Có thể tiến hành tốt và chính xác chức năng ngôn ngữ cần thiết cho việc thực hiện công việc và nghiên cứu trong lĩnh vực chuyên môn. Có thể hiểu và sử dụng các chủ đề không thân mật trên toàn bộ các lĩnh vự như 'Chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa'. Tuy đạt được tiêu chuẩn như người Hàn Quốc nhưng không gặp trở ngại về việc biểu hiện ý nghĩa.

Chúc các bạn luyện thi hiệu quả và đạt được cấp độ mình mong muốn !

Nguồn : Trung tâm tiếng Hàn SOFL