THÔNG BÁO TUYỂN SINH THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH KHUNG THAM CHIẾU CHÂU ÂU B1, B2, C1, C2
(CHUẨN ĐẦU RA THẠC SỸ, NGHIÊN CỨU SINH, GIÁO VIÊN, HỌC SINH SINH VIÊN)
LỊCH THI THÁNG 5 NĂM 2015
Hiện Tại Trường Trung cấp Thái Nguyên kết hợp với ĐH Thái Nguyên , ĐH Huế , ĐH Sư Phạm TPHCM tổ chức Thi cấp chứng chỉ B1 , B2, C1 Khung tham chiếu chuẩn Châu Âu.
1. Đối tượng tham gia: Hiện tại BGD đã và đang có đề án 2010 yêu cầu tất cả các Giáo viên giảng dạy môn Anh văn các cấp I, II, III từ nay đến 2020 phải có chứng chỉ B1, chứng chỉ B2, chứng chỉ C1. Cụ thể:
- Đối với Giáo viên cấp I: Chứng chỉ B1, B2
- Đối với Giáo viên cấp II: Chứng chỉ B2
Đối với Giáo viên cấp III: Chứng chỉ C1
Đối với đối tượng đang theo học các lớp Cao học (thạc sỹ và tiến sỹ) thi cấp chứng chỉ B1,chứng chỉ B2 chuẩn đầu vào và chuẩn đầu ra cụ thể:
- Chuẩn đầu vào của Thạc sỹ là chứng chỉ B1
- Chuẩn đầu ra của Thạc sỹ là chứng chỉ B1
- Chuẩn đầu vào của Tiến sỹ là chứng chỉ B1
- Chuẩn đầu ra của Tiến sỹ là chứng chỉ B2
2. Thời gian thi:
+ Đại học Đà Nẵng Ngày thi 09,10/5/2015
+ ĐH Ngoại ngữ - ĐH Huế thi ngày 17/05/2015;
+ Đại học Thái Nguyên 25,26/05/2015,
3. Địa điểm thi: Tại Hà Nội (Ngoài ra nhà Trường tổ chức liên tục hàng tháng.)
4. Đào Tạo và cấp chứng chỉ: Đại học Thái Nguyên , ĐH Huế , ĐH Sư Phạm TP HCM, Đại học Đà Nẵng, Đại học Hà Nội.
HỒ SƠ GỒM:
+ 4 Ảnh 3x4 (áo có cổ, chụp không quá 3 tháng)
+ Chứng minh nhân dân phô tô (Không cần công chứng)
Mọi chi tiết xin liên hệ:
Phòng 502, Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Nội, Đường 32 - Phú Diễn, Bắc Từ, TP Hà Nội
ĐT046) 689 27 27 – 046 686 3113 - 0915366198 (Thầy Long)