Thông báo mở các khóa học phòng cháy chữa cháy 2017


Tại các đơn vị doanh nghiệp nhỏ hay công ty lớn thì công tác phòng cháy chữa cháy là vấn đề không thể thiếu. Nhằm đắp ứng nhu cầu tai các doanh nghiệp đơn vị muốn tham gia khóa học huấn phòng cháy chữa cháy. Để bồi dưỡng nghiệp vụ và kỹ năng xử lý khi có sự cố Viện Đào Tạo chi tiết như sau:
I. Đối tượng tham gia khóa học:
- Người có chức danh chỉ huy chữa cháy, cán bộ đội viên dân phòng, đội phòng cháy chữa cháy cơ sở và chuyên ngành.
- Người làm việc trong môi trường nguy hiểm về cháy nổ và các đối tượng khác có nhu cầu về huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy.
Thời gian học: Lớp ngày từ 8h -11h và 14h -17h
Lớp tối: 18h-21h
Học phí: 900.000Đ/học viên
Quý khách vui lòng liên hệ 0976 385 700 để được biết chi tiết về lịch khai giảng lớp học.
II. Nội dung khóa học hướng tới.
- Khái quát tình hình cháy tình hình cháy nôi và các bài học kinh nghiệm từ các vụ cháy.
- Các thông tin về kiến thức pháp luật về phòng cháy chữa cháy.
- Biện pháp phòng cháy và các phương pháp xây dựng và thực tập phương án chữa cháy.
- Phương pháp bảo quản và sử dụng các phượng tiện phòng cháy.
Sau khi kết thúc khóa học học viên sẽ được cấp Chứng nhận, Chứng chỉ "Huấn luyện phòng cháy chữa cháy" có đóng dấu nổi của Trung Tâm Nghiên Cứu Ứng Dụng Và Đào Tạo Huấn Luyện Phòng Cháy, Chữa Cháy, Cứu Hỏa .
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:
VIỆN ĐÀO TẠO VÀ HỢP TÁC GIÁO DỤC
Số 451 Phố Vũ Tông Phan, Thanh Xuân, Hà Nội.
Hotline : 0976385700
Email: viendaotao@viendaotao.vn