- Xin chào tôi là Thiện
- Nói về kinh nghiệm bản thân thì tôi tự nhận mình chỉ ở mức nghiệp dư, nhưng tôi là một người thích nghệ thuật tôi thích chụp ảnh, thiết kế, và sáng tạo tuy tôi không có một bằng cấp gì về nó hay một kiến thức nền nào nhưng khi tạo ra sản phẩm thì tôi sẽ chỉ tập chung vào cốt lõi cuối cùng của nó là đẹp hay không, hi vọng bạn cùng với suy nghĩ của tôi.
Bạn có thể xem qua vài thiết kế của tôi.