Kiểm soát nội bộ - luôn được ví như một công cụ đắc lực trong việc điều hòa và củng cố bộ máy hoạt động của Doanh nghiệp, nó được thể hiện như một biện pháp phòng ngừa rủi ro trong tất cả các hoạt động Mua - Bán, Sản xuất, Bán hàng và Đầu tư cho Doanh nghiệp.

Viện Quản trị Tài chính AFC - đơn vị đào tạo và tư vấn hàng đầu tại miền Bắc trong lĩnh vực Tài chính - Kế toán cho Doanh nghiệp trân trọng giới thiệu:

KHÓA HỌC 'KIỂM SOÁT NỘI BỘ"

- Đơn vị tổ chức: Viện Quản trị tài chính AFC
- Địa điểm tổ chức: Tòa nhà N06B2, Phố Thành Thái, Cầu Giấy, Hà Nội
- Thời gian tổ chức: Thứ 6, 12/05/2015 & Thứ 7, 13/05/2015
- Thời lượng chương trình: 04 buổi
(Có Teabreak giữa giờ mỗi buổi)

Ai nên tham dự?
Các cấp quản lý điều hành Doanh nghiệp: Giám đốc điều hành, Ban giám đốc, Ban Kiểm soát, Trưởng các bộ phận, ...

Mục tiêu chương trình:
1/ Các kỹ thuật kiểm soát nội bộ cơ bản;
2/ Xây dựng các thủ tục kiểm soát nội bộ hoạt động thương mại: mua và nhập kho hàng hóa;
3/ Xây dựng các thủ tục kiểm soát nội bộ nghiệp vụ bán hàng;
4/ Xây dựng các thủ tục kiểm soát nội bộ trong quá trình sản xuất;
5/ Xây dựng thủ tục kiểm soát nội bộ các khoản mục chi phí.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:
Ms Linh Phạm
Phụ trách Đào tạo - Viện Quản trị tài chính AFC
Hotline: 0904 89 69 55