2.1. Hệ Đại học chính quy
2.1.1. Đổi tượng tuyến sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
2.1.2. Phạm vi tuyển sinh: Toàn quốc
2.1.3. Phương thức tuyển sinh.
- Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017.
- Diếm trúng tuvến xét theo từng ngành (từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu).
- Trong xét tuyển đợt 1: Thí sinh được xét tuyển bình dẳng theo kết quả thi, không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng kí
- Đối với các thí sinh bằng điểm xét tuyển ờ cuối danh sách thì Học viện sỗ xét thèm điều kiện phụ. Cụ thể như sau:
+ Với tồ hợp xét tuyển Toán - Lý - Hỏa vào ngành Dược học: ưu tiên 1: môn Hóa: ưu tiên 2: môn Toán.
+ Với tố hợp xét tuyển Toán -Hóa - Sinh vào ngành Y đa khoa và Y học cồ truyền: ưu tiên 1: môn Sinh: ưu tiên 2: môn Toán.
+ Sau khi xét thêm điều kiện phụ, nếu vần còn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên thí sinh có nguyện vọng cao hơn (Nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất).
- Các đạt xét tuyển bổ sung (nếu có): Thông tin chi tiết sẽ được đăng trên trang thông tin điện tử: vvw.vutm.edu.vn sau ngày 07/8/2017.
đề kiểm tra 1 tiết lý 11 chương từ trường

1.4. Chỉ tiêu tuyển sinh: Chỉ tiêu theo ngành/ nhỏm ngành, theo từng phương thức tuyên sinh và trình độ đào tạo;
- Ngành Y học cổ truyền: 500 chỉ tiêu;
- Ngành Y đa khoa: 100 chỉ tiêu;
- Ngành Dược học: 100 chỉ tiêu.
1.5. Ngưỡng đảm bảo chất ỉuợng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:
- Căn cứ kết quả của kỳ thi THPT quốc gia và ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định;
- Không có môn nào trong tồ hợp xét tuyển có kết quả từ 1,0 điềm trở xuống.