Trường Đại học Công nghiệp Thực Phẩm TP HCM đã công bố đề án tuyển sinh 2017 vào chiều ngày 3/1/2017. Phương thức xét tuyển 2017 của trường như thế nào và chỉ tiêu các ngành cho đại học và cao đẳng của trường là bao nhiêu?Phương thức xét tuyển 2017 của trường ĐH Công nghiệp thực phẩm HCM

Theo như đề án đã công bố thì ĐH Công nghiệp thực phẩm HCM sẽ xét tuyển theo 2 phương thức gồm xét từ điểm thi THPT quốc gia và xét từ kết quả học bạ THPT.Các tổ hợp xét tuyển vẫn giữ các tổ hợp truyền thống như các năm trước nhưng bên cạnh đó bổ sung thêm tổ hợp môn mới đó là TN với các môn Văn Toán và KHTN.Đối với hệ đại học, điều kiện cơ bản là điểm tổng kết của từng năm lớp 10, 11, 12 phải đạt từ 6,0 trở lên. Trường sẽ xết tuyển với tỷ lệ 90% chỉ tiêu từ điểm THPT quốc gia và 10% từ kết quả học bạ THPT.Đối với hệ cao đẳng, điều kiện cơ bản là điểm tổng kết của các năm lớp 10, 11, 12 đặt từ 5,0 trở lên. Tỷ lệ xét tuyển 50% chỉ tiêu từ điểm thi THPT quốc gia và 50% còn lại cho kết quả học bạ THPT.Chỉ tiêu xét tuyển 2017

Chỉ tiêu xét tuyển của trường ĐH Công nghiệp thực thẩm TP HCM theo hệ đại học và cao đẳng đối với các ngành như sau:Nếu có nguyện vọng vào trường ĐH Công nghiệp TP HCM, thí sinh không thể bỏ qua những thông tin về phương thức tuyển sinh 2017 và chỉ tiêu vào các ngành của trường. Đây là thời điểm các trường sẽ công bố đề án tuyển sinh, thí sinh phải đặc biệt lưu ý để nắm bắt những thông tin về các trường theo nguyện vọng của bản thân.