Công ty Tnhh Nghiên Cứu Đầu Tư Phát Triển công nghệ và Kinh Doanh QUốc Tế
Đ/c: Số 12, lô NT2, Khu ĐTM Cầu Bươu, Thanh Liệt, Thanh Trì, HN
ĐT: 09786 555 26
Email: vanphongirtc@gmail.com
Mẹ nào có ng quen giới thiệu giúp em nhé, mọi hồ sơ gửi bản CV mềm và hồ sơ bằng cấp scan vào mail trước giúp em ạ


Mô tả công việc:


- Theo dõi xuất nhập tồn hàng ngày


- Theo dõi công cụ dụng cụ...


- Lập báo cáo hàng tháng


- Kiểm tra chứng từ, đơn hàng, hoá đơn cuả hàng hoá, vật tư, nguyên vật liệu nhập kho.


- Lập phiếu xuất - nhập kho.


- Theo dõi, quản lý tình hình xuất – nhập – tồn hàng hóa, vật tư ở tất cả các kho, các bộ phận trong hệ thống công ty.


- Tổ chức công tác quản lý kho sổ sách.


- Thường xuyên kiểm tra việc ghi chép thẻ kho của BP Kho, đối chiếu số lượng nhập xuất của BP Kho với Kế toán.


- Tổ chức và tham gia công tác kiểm kê định kỳ (hoặc đột xuất), đối chiếu số liệu nhập xuất của Kho và Kế toán. Chịu trách nhiệm lập biên bản kiểm kê.


- Lập báo cáo tồn kho, báo cáo nhập xuất tồn kho toàn Công ty.


- Thực hiện xuất nhập kho, cân đối tồn kho – Hoàn thiện các thủ tục, chứng từ nhập kho/ xuất kho


- Kiểm kê kho, đối chiếu số lượng thực tế và số lượng sổ sách


- Quản lý các chứng từ nhập – xuất và luân chuyển chứng từ cho các bộ phận liên quan


- Hỗ trợ công tác khác theo sự phân công của trưởng phòng. Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết


- Lập & lưu trữ chứng từ nhập-xuất kho, hoá đơn đầu vào…Theo dõi hàng tồn kho


- Hạch toán xuất nhập kho vào phần mềm nội bộ


- Hỗ trợ việc đặt mua nguyên vật liệu: theo dõi việc nhập kho nguyên vật liệu từ ngày đặt hàng đến ngày nhập kho & các chứng từ liên quan.


- Đối chiếu & chốt nguyên vật liệu thực tế tiêu hao từng đơn hàng với sản xuất


- Đối chiếu, kiểm kho hàng tuần/tháng với kho.


- Thực hiện báo cáo theo yêu cầu của lãnh đạo.


- Làm báo cáo thu chi hàng ngày.


- Theo dõi thu chi hàng tháng ( thu chi kế toán)


- Cuối tháng làm báo cáo tổng kết, đối chiếu công nợ. Kiểm tra lại các khoản thu chi trên chứng từ đảm bảo khớp với ủy nhiệm chi và hóa đơn.


- Thu ngân


- Lập phiếu nhập xuất và chuyển cho bộ phận liên quan.


- Lập báo cáo tồn kho, báo cáo nhập xuất tồn


- Kiểm soát nhập xuất tồn kho


- Thường xuyên: kiểm tra hàng hoá vật tư trong kho được sắp xếp hợp lý chưa, kiểm tra thủ kho có tuân thủ các qui định của công ty. Đối chiếu số liệu nhập xuất của thủ kho và kế toán.


- Trực tiếp tham gia kiểm đếm số lượng hàng nhập xuất kho cùng thủ kho, bên giao, bên nhận nếu hàng nhập xuất có giá trị lớn hoặc có yêu cầu của cấp có thẩm quyền


- Tham gia công tác kiểm kê định kỳ (hoặc đột xuất). Chịu trách nhiệm lập biên bản kiểm kê, biên bản đề xuất xử lý nếu có chênh lệch giữa sổ sách và thực tế,


- Cập nhật các phát sinh liên quan đến hàng tồn kho vào phần mềm kế toán của kho bán buôn;


- Lập chứng từ nhập/ xuất hàng theo quy định.


- Phiếu giao nhận phải áp dụng giá bán từ Phòng kinh doanh đã được Ban Giám đốc phê duyệt.


- Tập hợp Phiếu giao nhận bàn giao cho Kế toán công nợ


- Tập hợp chứng từ nhập/ xuất kho bàn giao cho Kế toán tổng hợp kho


- Nhập mua Nhà cung cấp trong nước


- Xuất đúng mặt hàng và đúng giá


- Lập chứng từ nhập xuất theo qui trình cụ thể đã được qui định của công ty


- Kiểm soát số lượng nhập xuất và tồn kho


- Thường xuyên: kiểm tra việc ghi chép vào phần mềm, hàng hoá vật tư trong kho được sắp xếp hợp lý chưa, Đối chiếu số liệu nhập xuất của thủ kho và kế toán.


- Trực tiếp tham gia kiểm đếm số lượng hàng nhập xuất kho cùng kế toán, bên giao, bên nhận nếu hàng nhập xuất có giá trị lớn hoặc có yêu cầu của cấp có thẩm quyền.


- Tham gia công tác kiểm kê định kỳ (hoặc đột xuất). Chịu trách nhiệm lập biên bản kiểm kê, biên bản đề xuất xử lý nếu có chênh lệch giữa sổ sách và thực tế.


- Thực hiện thủ tục xuất nhập hàng


- Kiểm tra các chứng từ yêu cầu nhập / xuất hàng theo đúng quy định.


- Thực hiện việc nhập và xuất hàng cho cá nhân liên quan.


- Nhận các chứng từ giao hàng, yêu cầu xuất hàng, lưu và chuyển cho bộ phận mua hàng hoặc kế toán theo quy định.


- Theo dõi hàng hóa xuất nhập tồn


- Ghi phiếu nhập, phiếu xuất kho.


- Trực tiếp nhập phiếu xuất vào phần mềm.


- Theo dõi số lượng xuất nhập tồn hàng ngày và đối chiếu với định mức tồn kho tối thiểu.


- Theo dõi hàng tồn kho tối thiểu


- Đảm bảo tất cả các loại hàng hóa phải có định mức tồn kho tối thiểu.


- Nếu số lượng hàng hóa xuất / nhập biến động, phải đề xuất Giám Đốc thay đổi định mức tồn kho tối thiểu cho phù hợp.


- Theo dõi số lượng tồn kho tối thiểu hàng ngày.


- Thực hiện thủ tục đặt hàng của kho


- Định kỳ theo kế hoạch lập các phiếu yêu cầu mua hàng hoặc đơn hàng nhập khẩu.


- Theo dõi quá trình nhập hàng, đôn đốc việc mua hàng.


- Theo dõi nhập hàng.


- Trực tiếp sắp xếp các loại hàng hóa trong kho.


- Sắp xếp hàng hóa tránh bị ướt, đổ vỡ…


- Lập sơ đồ kho và cập nhật sơ đồ kho khi có phát sinh hàng hóa.


- Đảm bảo tiêu chuẩn hàng hóa trong kho


- Sắp xếp hàng hóa trong kho đúng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.


- Với loại hàng mau hư thì phải quản lý theo nguyên tắc nhập trước xuất trước.


- Tuân thủ quy định về phòng cháy chữa cháy (PCCC) và an toàn trong kho


- Tuyệt đối đảm bảo quy tắc PCCC trong kho.


- Định kỳ hàng tháng kiểm tra lại các kệ hàng tránh kệ bị gãy đổ…


- Nhận chứng từ đầu vào.


- Nhập phần mềm.


- Căn cứ yêu cầu các cơ sở, bộ phận trong hệ thống làm phiếu xuất kho.


- Chốt số liệu với quầy hàng, kiểm tồn và làm tồn kho định kỳ vào ngày 15 & 30 hàng tháng để tính giá vốn.


- Chịu trách nhiệm số lượng nhập xuất, tồn kho & đối chiếu kho vật lý.


- Thực hiện các công việc khác theo sợ phân công.


- Đề xuất và kiến nghị những vấn đề vướng mắc thuộc trách nhiệm của mình.


- Đưa ra sáng kiến cải tiến sửa đổi tài liệu, quy định nhằm đem lại hiệu quả công việc tốt hơn.


- hực hiện việc nhập và xuất hàng khi có thông báo của bộ phận văn phòng và theo đúng quy trình của phòng kế toán.


- Nhận các chứng từ giao hàng, yêu cầu xuất hàng, lưu và chuyển cho bộ phận mua hàng hoặc kế toán theo quy định.


- Theo dõi hàng hóa xuất nhập tồn


- Ghi phiếu nhập, phiếu xuất kho.


- Đảm bảo tất cả các loại hàng hoá phải có định mức tồn kho tối thiểu.


- Phải đề xuất BGD thay đổi định mức tồn kho tối thiểu cho phù hợp.


- Trực tiếp nhập phiếu xuất, phiếu nhập vào máy tính để theo dõi số lượng.


- Theo dõi số lượng xuất nhập tồn hàng ngày và báo cáo cho bộ phân liên quan


- Trực tiếp sắp xếp các loại hàng hóa trong kho sao cho ngăn nắp, tránh ẩm ướt, đổ


- Tuân thủ quy định về phòng cháy chữa cháy (PCCC) và an toàn trong kho


- Báo cáo kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin liên quan đến công việc cho Trưởng bộ phận hoặc Ban Giám đốc (khi có yêu cầu) định kỳ, hoặc đột xuất.


- Trực tiếp nhận và xử lý hàng bảo hành nhanh nhất.


- Kế toán thu chi của công ty


- Kiểm soát công nợ của nhà cung cấp, khách hàng


- Kiểm soát nội bộ


- Kế toán nội bộ


- Làm các công việc liên quan theo phân công của quản lý


- Khi có phát sinh các nghiệp vụ phải lập đầy đủ và kịp thời các chứng từ như: Nhập, xuất hàng hóa, vật tư …


+ Lập phiếu nhập kho (kèm chứng từ đầu vào : Hợp đồng, h/đ GTGT, Invoice, Packing List, Phiếu Xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, …


+ Lập phiếu xuất kho (kèm chứng từ đầu ra : Phiếu yêu cầu xuất vật tư, Phiếu Xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, h/đ GTGT, …)


- Theo dõi công nợ nhập xuất vật tư, lập biên bản xác minh công nợ theo định kỳ.


- Tính giá nhập xuất vật tư hàng nhập khẩu, lập phiếu nhập xuất và chuyển cho bộ phận liên quan.


- Kiểm tra các hóa đơn nhập hàng từ nhà SX, xử lý tất cả các trường hợp thiếu hụt vật tư, hàng hóa.


- Phối hợp với thủ kho nhanh chóng làm các thủ tục trong việc xuất hàng hóa cho khách hàng.


- Theo dõi lượng nhập, xuất, tồn vật tư ở tất cả các khâu, các bộ phận trong hệ thống SX, kịp thời đề xuất việc lập kế hoạch dự trữ vật tư vv…


- Trực tiếp tham gia kiểm đếm số lượng hàng nhập xuất kho cùng thủ kho, nếu hàng nhập xuất có giá trị lớn.


- Tham gia công tác kiểm kê định kỳ (hoặc đột xuất), đối chiếu số liệu nhập xuất của thủ kho và kế toán. Chịu trách nhiệm lập biên bản kiểm kê.


- Kế toán kho đòi hỏi phải có sự hiểu biết nhất định về vật tư hàng hóa trong kho, nhất là những vật tư có nhiều chủng loại, quy cách mẫu mã khác nhau, vật tư là hóa chất dể cháy nổ, dể hư hỏng vv…


- Sắp đồ trong kho và xuất hàng cho những bộ phận có liên quan.


- Theo dõi số lượng nhập xuất tồn hàng ngày.


- Thực hiện thủ tục đặt hàng của kho, theo dõi số lượng hàng hóa thiếu phải yêu cầu mua bổ sung, theo dõi quá trình nhập hàng, đôn đốc việc mua hàng.


- Sắp xếp hàng hóa trong kho: trực tiếp sắp xếp các loại hàng hóa trong kho,


- Quản lý lượng hàng nhập, xuất, tồn kho theo qui định của Công ty.


- Phối hợp với các bộ phận liên quan trong việc điều động hàng tại kho.


- Giám sát về an toàn & vệ sinh tại kho.


- Các công việc khác khi được yêu cầu.


- Kiểm tra các hồ sơ xuất – nhập.


- Thực hiện nghiệp vụ xuất nhập hàng hóa , công nợ, chi phí nhập hàng , … trên phần mềm kế toán kịp thời, đầy đủ


- Theo dõi công nợ nhập xuất hàng hóa, lập biên bản xác minh công nợ theo định kỳ.


- Kiểm tra số liệu hàng hoá, kiểm kê kho hàng định kỳ


- Sắp xếp, lưu trữ hồ sơ, chứng từ kế toán


- Kiểm kê kho hàng hóa định kỳ vào mỗi tháng.


- Lập báo cáo tồn kho, báo cáo nhập xuất tồn.


- Kế toán kho đòi hỏi phải có sự hiểu biết nhất định về vật tư hàng hóa trong kho, nhất là những hàng hóa có nhiều chủng loại, quy cách mẫu mã khác nhau, vv…


- Chi tiết công việc trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.


- Quản lý kho, kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn và chứng từ liên quan.


- Hạch toán công việc nhập xuất kho, vật tư, đảm bảo sự chính xác và phù hợp của các khoản mục chi phí.


- Làm các báo cáo nhập – xuất – tồn hàng ngày, tháng, quý, năm theo yêu cầu của ban Lãnh đạo.


- Đối chiếu số liệu nhập xuất và tham gia công tác kiểm kê kho.


- Làm công nợ đối với các đơn vị cung ứng.


- Công việc trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn.


Yêu cầu công việc:


- Nam nữ, từ 24 tuổi trở lên.


- Có nghiệp vụ kế toán, nắm được các nguyên tắc xuất nhập hàng hóa


- Có kỹ năng excel, phần mềm kế toán – Hiểu được các quy trình xuất nhập hàng hóa trong kho;


- Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và nguyên tắc


- Tốt nghiệp CĐ trở lên khối kinh tế/ tài chính / kế toán.


- Có 02 năm kinh nghiệm kế toán vật tư, kế toán kho trở lên


- Thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel, ...


- Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán.


- Thành thạo, hiểu biết và có kinh nghiệm trong lĩnh vực kho.


- Chấp hành nội quy, kỷ luật lao động của công ty một cách nghiêm túc.


- Ngoại hình khá.


- Khả năng giao tiếp và hòa đồng.


- Không trong quá trình mang thai hoặc cam kết trong vòng 3 năm không có kế hoạch sinh con.


- Có mong muốn thực sự gắn kết lâu dài trong công việc tại công ty.
- Trung thực, nhanh nhẹn, chăm chỉ, chịu khó.


- Thời gian làm việc: Fulltime từ thứ 2 đến thứ 7, làm 8 tiếng từ 8h đến 17h.


Quyền lợi được hưởng:


- Đầy đủ quyền lợi theo quy định của Pháp luật liên quan đến người lao động.


- Cơm trưa, điện thoại, trang bị đầy đủ phương tiện làm việc


- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động


- Được đóng ƁHXH, ƁHYƬ … theo quy định củɑ nhà nước


- Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi, lương thưởng theo quy định của Công Ty.


- Lương và các chế độ bảo hiểm theo quy định nhà nước và công ty


- Lương cứng được thỏa thuận xét theo năng lực: tối thiểu 6 triệu. Lương thử việc bằng 70% lương chính thức. Thời gian thử việc: 03 tháng.


Hồ sơ tuyển:


+ Đơn xin việc;


+ Sơ yếu lý lịch, CMND, Giấy chứng nhận sức khoẻ;


+ Bản CV cá nhân, các văn bằng chứng chỉ, giấy khai sinh;


+ 2 ảnh 4x6 ( trong vòng 3 tháng trở lại);