Đối tượng: nam, nữ tuổi từ 18 đến 35
Thoi gian: sap xep 4 tieng 6 tieng 8 tieng trong khoang 7h den 18h
Luong: 19.000d/ h
Yeu cau: khong can kinh nghiem, chi can cham chi