Mình hiện đang ở đường Trường Chinh, mình là người cẩn thận, tỉ mỉ, có nhiều thời gian rỗi nên muốn nhận tranh chữ thập về thêu kiếm thêm chút thu nhập. Ai có nhu cầu thêu tranh chữ thập tặng bạn bè, người thân, treo tường... nhưng không có thời gian hoặc các đại lý thêu tranh chữ thập cần người thêu tranh xin liên hệ với mình theo SĐT 0913.269.446, mình tên là Hằng.