Blue Sky hoạt động trong lĩnh vực kế toán, tư vấn thuế. Blue sky dựa trên cơ sở tuân thủ các chuẩn mực và đạo đức nghề nghiệp, mang lại sự tin tưởng và an toàn tuyệt đối cho khách hàng, giúp khách hàng phòng tránh rủi ro và tối ưu giá trị doanh nghiệp Tư vấn thực thi đúng các quy định pháp luật về thuế, Tư vấn tối ưu thuế phải nộp.
Dịch vụ Blue Sky cung cấp:
A.Báo cáo thuế, quyết toán thuế
- Tư vấn thực thi đúng các quy định pháp luật về thuế, Tư vấn tối ưu thuế phải nộp.
- Thực hiện kê khai thuế : Báo cáo thuế hàng tháng, báo cáo tạm tính thuế TNDN hàng quý.
- Quyết toán thuế năm : Thuế TNDN, TNCN
- Lập bảng báo cáo tài chính.
- Phụ trách công tác BHXH và BHYT Phụ trách công tác liên quan đến lao động với cơ quan chức năng
B.Ghi chép sổ sách kế toán
- Sổ nhật ký chung, Sổ cái tài khoản, Sổ quỹ tiền mặt, Sổ theo dõi tài khoản ngân hàng
- Sổ chi tiết hàng tồn kho, tài sản cố định, công nợ phải thu, phải trả, lương và các khoản trích theo lương, chi phí…
C.Tư vấn, hỗ trợ.
- Tư vấn lao động, bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp.
- Tư vấn chi phí phát sinh
- Giải đáp các thắc mắc về thuế, kế toán.
- Thay mặt doanh nghiệp làm việc với các cơ quan ban ngành liên quan tới công việc kế toán,thuế, lao động,BHXH,BHYT.
- Đảm nhận giải trình quyết toán thuế.
UY TÍN – TẬN TÂM – BẢO MẬT
Xin hãy liên hệ để được giải đáp mọi thắc mắc cho cá nhân, doanh nghiệp, công ty mới thành lập.