Với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, từng tham gia cùng doanh nghiệp quyết toánthuế với cơ quan thuế quận 5,6,bình Tân,. Rất mong được hợp tác với Quý Doanh Nghiệp trong các lĩnh vực:
- Tư vấn và thành lập doanh nghiệp (DNTN, CTY TNHH MTV, HAI THÀNH VIÊN, CTY CP...)
- Thiết lập hồ sơ khai thuế ban đầu, thủ tục đặt in hoá đơn, kê khai thuế qua mạng.
- Làm báo cáo thuế tháng, quý, năm.
- Hạch toán kế toán, lập và in đầy đủ các loại sổ sách kế toán theo chuẩn mực.
- Kê khai nộp, hoàn thuế thu nhập cá nhân.
- Lập quyết toán thuế TNDN, TNCN, báo cáo tài chính năm.
- Nộp BHXH, BHYT, BHTNvà giải quyết các chế độ chính sách về BHXH.
- Kiểm tra, các chứng từ kế toán để phát hiện các sai sót so với quy định và điều chỉnh.
- Phối hợp cùng doanh nghiệp xử lý các vấn đề liên quan nghiệp vụ kế toán.
- Tư vấn để doanh nghiệp năm bắt kịp thời và cân đối được kế hoạch doanh thu, chi phí.
- Chịu trách nhiệm giải trình với cơ quan thuế khi quyết toán thực tế.
Chi phí hỗ trợ doanh nghiệp theo bảng giá áp dụng từ 01/01/2016


Qúy doanh nghiệp quan tâm vui lòng liên hệ
Anh Kiều-0939876641
Email: dammeketoanthue@gmail.com