Nhận làm kế toán ngoài giờ, báo cáo thuế tháng, báo cáo thuế quý, báo cáo thuế năm, báo cáo tài chính, quyết toán cuối năm, và sổ sách kế toán,...

Ngoài ra còn nhận kèm kế toán thực tế cho các bạn sinh viên mới ra trường chưa có kinh nghiệm thực tế.

Vui lòng liên hệ: ketoanngoaigio1211@gmail.com - DT: 0919.814.729