Nhận hướng dẫn chạy mô hình kinh tế lượng, gồm nhiều mô hình như: hồi quy đa biến, kinh tế lượng, hồi quy logit, khám phá nhân tố .. trên phần mềm thống kê chuyên dụng.

NHẬN DẠY MÔ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG

Chúng tôi hướng dẫn mô hình kinh tế lượng trên dữ liệu có sẵn của các bạn, hướng dẫn chạy mô hình online, hay tại gia.

Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp dịch vụ chỉnh sửa luận văn, xử lý số liệu thống kê.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ chúng tôi

Báo giá: https://thongke.club
Email: thongke.clubs@gmail.com
Diễn đàn: https://toigioithieu.com

RẤT MONG ĐƯỢC NHẬN THÔNG TIN CỦA QUÝ KHÁCH.