Nhận hồ sơ sổ sách kế toán.

  • 1 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #1
  Số điện thoại: O939289577

  Nhận chứng từ, sổ sách của DN để thực hiện và xử lý công việc. Thông báo tình hình số liệu kế toán, các tồn đọng rủi ro hàng tháng. Báo cáo tổng kết số liệu với DN theo quý, năm.– Thiết lập và xây dựng hệ thống sổ sách kế toán ban đầu.– Khai thuế môn bài hàng năm.– Lập các báo cáo thuế gửi cho cơ quan thuế hàng tháng theo quy định.– Kiểm tra các chứng từ đầu vào, đầu ra cho phù hợp với quy định của pháp luật.– Phân loại, sắp xếp, đóng chứng từ kế toán.– Thực hiện hạch toán và ghi sổ kế toán các chứng từ, các giao dịch theo quy định.– Lập các báo cáo kế toán: Cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ …– Thông báo với doanh nghiệp các vấn đề phát sinh trong tháng và các vấn đề liên quan đến doanh thu, chi phí.– Đại diện cho Doanh nghiệp làm việc với cơ quan thuế chủ quản.– Lập báo cáo tài chính cuối năm.– Lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp hàng năm.– Lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhân.– Hoàn thiện hệ thống chứng từ cho công ty.
  - lập hồ sơ thuế ban đầu.
  - Thành lập doanh nghiệp.
  - Đăng ký thang bảng lương và BHXH.

  Liên hệ : Kim Hằng 0939.289.577
  Email: nkhang2006a@gmail.com


  Chỉnh sửa lần cuối bởi teovanbi; 26/09/2016 vào lúc 09:57 AM.
  iframe: approve:

LinkBacks Enabled by vBSEO