Mình nhận kèm gia sư tiếng Hàn QUốc, từ bước chưa biết gì nhé. Mình đã có nhiều kinh nghiệm dạy

Địa Điểm Nội thành Hà Nội
Thời gian ngoài giờ hành chính, 2b/tuần
Học phí: thương lượng

Liên hệ sdt 09 bốn ba 1 bốn 9696