Mình nhận dạy tiếng Anh cho cá nhân hoặc nhóm nhỏ giá cực phải chăng.

Ngoài ra mình có nhận chữa bài Ielts Writing (chấm,chữa chi tiết, giải đáp qua Skype).
Mình đã đạt 7.5 Ielts (W: 7.5) và 920 Toeic.

Những ai có nhu cầu vui lòng liên hệ với mình qua facebook.
Mình là admin của page sau đây:

https://www.facebook.com/LoveEnglishGroup