Kế Toán Minh hằng: http://ketoanthuchanhhanoi.com/dao-tao-ke-toan-thuc-hanh-thuc-te-nam-2014-bid58.html
Nhận dạy thực hành kế toán thuế, đào tạo kế toán giỏi
Xin mọi người liên hệ ; Tell: 0989 189 172/ Email: htdetvn@gmail.com