Nhận dạy thiết kế đồ họa cho cá nhân tổ chức TP.HCM
Nhận dạy thiết kế đồ họa, vẽ kỹ thuật cho người có nhu cầu.
Bạn cần kiến thức Photoshop để có những bức ảnh đẹp, để thiết kế đồ họa?
Bạn cần kiến thức Corel, Illustrator, Indesign để thiết kế logo, namecard, catalog,…
Bạn cần vẽ kỹ thuật Autocad?
Nhận đến tận nơi dạy theo yêu cầu thực tế của cá nhân, của tổ chức.
Cam kết chất lượng và hiệu quả. Dạy xong, làm được việc mới thanh toán học phí.
Xin liên hệ: Mỹ Hằng 076 686 1918
Day kem, autocad, photoshop, corel,illustrator