Mình là giáo viên tiểu học, người Huế, đang chờ trường trả lời để đi dạy. Nên cần việc làm thêm. Phụ huynh nào cần tìm giáo viên để dạy kèm cho con thì liên hệ em nhé 0918707598