em nhận dạy kèm anh văn cho các be sắp vào lớp 1, dạy theo chương trình của Sở Giáo Dục. Học phí 250.000/1 tháng ( kèm theo giáo trình photo),2 buổi/1 tuần, thời gian có thể sắp xếp, đàm bảo các em sẽ nắm vững những kiến thức cơ bản của chương trình. Chi tiết liên hệ Cô Liên: 0918212267.