Cuối năm công việc văn phòng mình khá rảnh, nên mình nhận đánh máy thuê hoặc chép bài thuê, hoặc bất cứ việc gì mà mình có thể làm ở văn phòng để kiếm thêm vài đồng tiêu Tết. Các công ty, doanh nghiệp hay cá nhân nào có nhu cầu liên hệ nhé: 0943 777 296. Nhờ các mẹ để ý giúp, ai đi qua ủn đít lên cho em với!