NHẬN LÀM BÁO CÁO THUẾ, BÁO CÁO TÀI CHÍNH, QUYẾT TOÁN THUẾ, HOÀN THIỆN SỔ SÁCH KẾ TOÁN
Lê Hoàng Nam - Tốt nghiệp Học viện Tài Chính hệ chính quy, chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp
Có chứng chỉ kế toán trưởng và kinh nghiệm 10 năm làm Báo cáo tài chính, sổ sách kế toán, báo cáo thuế với vai trò kế toán trưởng
Nhận làm báo cáo thuế hàng tháng, báo cáo tài chính năm, quyết toán thuế, gỡ rối sổ sách…, Vv. Hoàn thiện sổ sách kế toán theo chuẩn mực kế toán quy định.
Nhận kê khai thuế cho công ty mới thành lập, kế toán trọn gói giá từ 1 triệu đến 3 triệu/ tháng.

1. Khai thuế hàng tháng

2. Kế toán trọn gói

- Xây dựng và quản lý hệ thống sổ sách theo đúng chuẩn mực

- Hàng tháng: Kê khai thuế GTGT, thuế TNCN, gia hạn nộp thuế, lập các báo cáo cần thiết nộp cho cơ quan thuế theo đúng quy định.

- Hàng quý: Báo cáo thuế TNDN tạm tính, TNCN, gia hạn nộp thuế, và lập bảng báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

- Cuối kỳ: Lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, quyết toán thuế thu nhập cá nhân, các phụ lục miễn giảm thuế đính kèm... In sổ sách kế toán cả năm bàn giao cho doanh nghiệp.

- Lập kế hoạch cân đối doanh thu - chi phí, giúp doanh nghiệp giảm thiểu số thuế phải nộp theo luật.

- Lựa chọn cách hạch toán kế toán phù hợp có lợi nhất cho doanh nghiệp.

- Chịu trách nhiệm quyết toán thuế, giải trình với cơ quan thuế khi quyết toán trực tiếp.

- Luôn sát sao với Doanh nghiệp để cập nhập thông tin, xử lý chi tiết chính xác nhất.


Kính chúc Quý doanh nghiệp luôn thành công!

Quý doanh nghiệp có nhu cầu xin liên hệ: Mr: Nam 0986 885 348