Dịch vụ kế toán trọn gói, gồm các công việc sau:

1. Kế toán thuế :

- Làm báo thuế hàng tháng, quý, năm theo quy định.

- Lập quyết toán thuế thu nhập Doanh nghiệp, thu nhập cá nhân...

- Hoạch định chi phí, hạn chế tối đa số thuế phải nộp.

- Chịu trách nhiệm quyết toán thuế, giải trình với cơ quan thuế khi quyết toán trực tiếp.

- Báo cáo chứng từ mua – bán, cân đối chứng từ mua – bán cho Doanh nghiệp.

- Luôn sát sao với Doanh nghiệp để cập nhập thông tin, xử lý chi tiết chính xác nhất.

- Tư vấn cho Doanh nghiệp nắm bắt kịp thời và cân đối kế hoạch giữa Doanh thu và chi phí.

2. Kế toán tài chính :

- Kiểm tra các chứng từ kế toán để phát hiện sai sót so với quy định và điều chỉnh.

- Hạch toán kế toán.

- Hoàn thiện sổ sách kế toán theo chuẩn mực.

- Báo cáo xuất nhập tồn kho, vật tư, hàng hóa, sản phẩm.

- Khấu hao tài sản cố định năm. Lập bảng lương.

- Bảng cân đối tài khoản, số dư tài khoản.

- Bảng cân đối kế toán. Kết quả kinh doanh (tháng, quý, năm)

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ ( Trực tiếp – Gián tiếp )

- Thẩm định và lập báo cáo tài chính hàng tháng, quý, năm theo quy định.

- Chịu trách nhiệm giải trình khi Doanh nghiệp quyết toán thực tế.

· Cận thận, chu đáo, nhiệt tình, với 9 năm kinh nhiệm. Mong được hợp tác cùng quý Công ty!
· Có hộ khẩu Tp.HCM. Thời gian linh động, tạo điều kiện thuận lợi trong công việc.
· Giá cả hợp lý!
· Liên Hệ: 0938078449 ( NGUYỄN THỊ THANH NHÀN)