* Cần tuyển nhân viên nam, nữ đi làm ngay ở Nhà hàng ăn.
- Công việc chạy bàn bưng bê đồ ăn cho khách hàng.
- Làm việc theo ca hoặc cả ngày.
- Có ca làm cho sinh viên.
- Nhận việc ngay chưa biết việc được hướng dẫn sau.
- Ca sáng 8h 12h20. chiều 17h> 21h20.
- Làm việc ở mỹ đình hoặc hà đông.
- Lương 2,8 đến 4,5 tr/ tháng + ăn ở, thưởng.
- Đi làm ngay có chỗ ăn ở cho nhân viên.
- LH: THu 01688440400.