Tôi năm nay 43 tuổi, quê Đại Lộc - Quảng Nam biết nấu ăn ngon, biết nấu tất cả các món ăn miền trung, sạch sẽ, có kinh nghiệm đi giúp việc nấu ăn cho các gia đình trên 7 năm


Mong muốn kiếm công việc ổn định, lâu dài ở Đà Nẵng


Liên hệ : Cô thanh
Số điện thoại : 0905 517 486