NGHIỆP VỤ TƯ VẤN DU HỌC – HỌC LẤY CHỨNG CHỈ Ở ĐÂU?
Bạn đang làm việc trong lĩnh vực tư vấn DH?
Bạn muốn có chứng chỉ NV tư vấn du học để mở trung tâm?
ð Hãy đăng ký ngay chương trình học cuả chúng tôi!
Chứng chỉ nghiệp vụ TV du học là đk bắt buộc đ/với GĐ, NVTV, các tổ chức DV TV du học trên TQ.
Theo y/c của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Sở Giáo dục Đào tạo phải thông báo cho các cơ sở đang cung cấp DV tư vấn du học trên địa bạn đ/ký hoạt động theo QĐ. Trường hợp chủ cơ sở và người trực tiếp đảm nhiệm công việc tư vấn du học chưa qua CT đ.tạo nghiệp vụ tư vấn du học thì Sở Giáo dục Đào tạo yêu cầu CS sắp xếp, ĐK tham gia CT đào tạo nghiệp vụ tại các CS đtạo được Bộ Giáo dục Đào tạo giao nhiệm vụ.
Mục tiêu chương trình đ/tạo:
Trang bị, cập nhật, cung cấp các kiến thức cơ bản về PL giáo dục, kiến thức chuyên môn, các kỹ năng nghiệp vụ cần thiết về hoạt động DV TVDH cho những đối tượng thực hiện hoạt động DV tư vấn DH và cần bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ về hoạt động DV tư vấn DH.
Hỗ trợ công tác quản lý nhà nước đ/với hoạt động KD DV TV du học.
Đ/tượng bồi dưỡng nghiệp vụ TV du học:
 Người VN hoặc người nước ngoài thực hiện hoạt động |}DV TV du học
 Đ/tượng có nhu cầu bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ tổ chức và thực hiện
Chương trình đtạo nghiệp vụ TV du học:
Chương trình ĐT nghiệp vụ tư vấn du học theo đúng quy định tại Thông tư 29/2013/TT-BGDĐT ngày 25/07/2013 v/v Ban hành CT bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học.
I- NỘI DUNG BẮT BUỘC
Chuyên đề 1: Quy định, chính sách chung
1. QĐ, đường lối, chủ trương của Đảng và CS, PL hiện hành của NN về giáo dục & đào tạo; hợp tác, đ/tư với mức nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; hội nhập QT về GD
2. Pháp luật hiện hành về hoạt động |}DV tư vấn du học
3. Hội thảo 1
K/tra kết thúc CĐ 1
Chuyên đề 2: Hệ thống GD VN và nước ngoài
4. TQ về hệ thống GD Việt Nam
5. HTGD một số nước trên TG
6. HT kiểm định công nhận chất lượng đ/tạo và xếp hạng CS đào tạo nước ngoài
7. Một vài VĐ về công nhận VB của Việt Nam và nước ngoài
8. Hội thảo 2
K tra kết thúc CĐ 2
Chuyên đề 3: Nghiệp vụ TV du học
9. Các KN thực hiện hoạt động tư vấn du học
10. Trách nhiệm, nghĩa vụ và đạo đức nghề nghiệp
11. Q.lý và hỗ trợ lưu HS
12. Hội thảo 3
II- NỘI DUNG TỰ CHỌN (chọn 1 trong 4 ND)
13. Tổ chức sự kiện giáo dục QT
14. Phát triển GDQT
15. Hồ sơ tài chính và thị thực DH
16. GQ tranh chấp
KT kết thúc CĐ 3
THI KẾT THÚC KHÓA BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ TƯ VẤN DU HỌC
Thời lượng học: 15 buổi
Học phí: 2,5 triệu VNĐ/người
Địa chỉ: Số 12 Trần Thiện Chánh, phường P12, Q10 (xem bản đồ trực tuyến)
Thủ tục đ/ký gồm:
 Đơn đ/ký theo mẫu
 4 tấm ảnh 3*4
 Chứng minh nhân dân hoặc thẻ CCCD photo có công chứng
 Bằng TN cao nhất photo có công chứng
Sau khi kết thúc khóa đào tạo nghiệp vụ TV du học , học viên được cấp chứng chỉ “Bồi dưỡng nghiệp vụ TV du học” theo đúng quy định của Bộ GD-ĐT.
Liên hệ: 0902 76 76 63 (Ngọc Trâm)
Thư thoại: ngoctram@giaoducvietnam.edu.vn
Xem ngay: nghiep vu tu van du hoc – hoc lay chung chi o dau