THÔNG BÁO LỊCH HỌC LỚP NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH CẤP CHỨNG CHỈ THEO QUY ĐỊNH CỦA TỔNG CỤC DU LỊCH.
- Lớp tối: học từ 18h30-20h30
- Lớp T7 - CN: /12/2016
HỌC PHÍ: Khung 1: 1.900.000đ
Khung 2: 2.500.000đ
Khung 3: 3.300.000đ
- Liên hệ học : 0985 8686 33( Ms Duyên)
ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH
🌱 Hệ 1 tháng: Học viên là những người có bằng tốt nghiệp đại học ngành Du lịch trở liên nhưng không phải là chuyên ngành hướng dẫn du lịch
🌸 Hệ 2 tháng: Học viên là những người có bằng tốt nghiệp Trung học, Cao đẳng ngành Du lịch không phải phải chuyên ngành Hướng dẫn du lịch hoặc có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc khối kinh tế, khoa học xã hội và nhân văn
🐍 Hệ 3 tháng: Học viên là những người có bằng tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng chuyên ngành khác hoặc có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc các khối ngành Khoa học tư nhiên, khoa học kỹ thuật kinh tế