MỜI THAM GIA KHẢO SÁT NHẬN THẺ ĐIỆN THOẠI
Số lượng phiếu: Cần 400 ý kiến
Link tham gia:
https://docs.google.com/forms/d/e/1F...sBtaw/viewform
Cuộc khảo sát của REDHILL Vietnam dành cho thanh niên Việt Nam từ 18-35 tuổi để tìm hiểu sâu hơn về thói quen và quan điểm của thanh niên Việt Nam 2019. Khảo sát mất 3-5 phút để hoàn thành với các câu hỏi lựa chọn về quan điểm sống, công việc, học tập.
Có những phần quà cảm ơn đặc biệt dành cho các bạn tham gia cuộc khảo sát. Đó là những thẻ nạp điện thoại với mệnh giá:

- 500k: 1 thẻ
- 200k: 2 thẻ
- 100k: 6 thẻ
- 50k: 150 thẻ

Kết quả sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên trên các số điện thoại tham gia chương trình, và sẽ được công bố vào ngày 02/05/2019. Mỗi số điện thoại chỉ được tính 1 lần tham gia.
Trân trọng cảm ơn!