Mở lớp dạy kèm kế toán trên chứng từ thực tế DN cấp tốc 7 buổi

  • 360 Bài viết

  • 2 Được cảm ơn

  #31
  . Sinh viên chính quy được giảm 10% học phí

  iframe: approve:
  • 360 Bài viết

  • 2 Được cảm ơn

  #32
  Học viên đăng ký theo nhóm 2 người được giảm 10% học phí

  iframe: approve:
  • 360 Bài viết

  • 2 Được cảm ơn

  #33
  Học viên đã học giới thiệu người quen có nhu cầu học được trích lại 10% học phí

  iframe: approve:
  • 360 Bài viết

  • 2 Được cảm ơn

  #34
  . Cung cấp phần mềm kế toán và chữ ký số

  iframe: approve:
  • 360 Bài viết

  • 2 Được cảm ơn

  #35
  Cung cấp thủ tục đặt in hóa đơn lần đầu và đóng bảo hiểm XH

  iframe: approve:
  • 360 Bài viết

  • 2 Được cảm ơn

  #36
  Kế toán 12 năm kinh nghiệm nhận mở lớp dậy kèm theo nhóm 5 - 6 bạn

  iframe: approve:
  • 360 Bài viết

  • 2 Được cảm ơn

  #37
  Kế toán 12 năm kinh nghiệm nhận mở lớp dậy kèm theo nhóm 5 - 6 bạn trên chứng từ thực tế DN đang làm
  Đảm bảo học xong làm được ngay. Cam kết thành nghề

  iframe: approve:
  • 360 Bài viết

  • 2 Được cảm ơn

  #38
  Mở nhiều địa điểm để tiện đi lại cho học viên

  iframe: approve:
  • 360 Bài viết

  • 2 Được cảm ơn

  #39
  Toàn bộ chương trình kế toán tổng hợp- thuế chỉ duy nhất trong 01 khóa học

  iframe: approve:
  • 360 Bài viết

  • 2 Được cảm ơn

  #40
  NỘI DUNG KHÓA HỌC
  1.Toàn bộ chương trình kế toán tổng hợp ( định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh) trên chứng từ thực tế

  iframe: approve:

LinkBacks Enabled by vBSEO