Lớp quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính

  • 8 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #1
  Số điện thoại: O1 sáu 33 sáu 81353
  Địa chỉ: 87 Vương Thừa Vũ, HN


  Kính gửi: Quý Cơ Quan, Tổ chức, Cá nhânCăn cứ kế hoạch tuyển sinh, đào tạo của Viện Đào tạo Phát triển Giáo dục
  VIỆN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC THÔNG BÁO
  1. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH : Cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan Nhà nước, các doanh nghiệp đang hưởng lương Chuyên viên hoặc Chuyên viên chính nhưng chưa theo học lớp “ Bồi dưỡng kiến thức Quản lý Nhà nước Chương trình Chuyên viên chính”.
  2. LỊCH KHAI GIẢNG : Khai giảng liên tục


  Ngày 05/08 : Tại Nghệ An , Thanh Hóa
  Ngày 19/08: Tại TPHCM
  Ngày 21/08: Tại Bến Tre
  3. HỌC PHÍ : Học viên lẻ :3.500.000 VNĐ/1HV (Ba triệu năm trăm nghìn đồng)
  Học viên đăng ký theo nhóm (từ 5 người) : 3.200.000 VNĐ/1 HV

  4. THỜI GIAN HỌC : Ngoài giờ hành chính (các tối thứ 2, thứ 4 )
  5. ĐỊA ĐIỂM HỌC : Số 175 – Tây Sơn – Đống Đa – Hà Nội


  (Trường Đại học Thủy Lợi)
  6. VĂN BẰNG ĐƯỢC CẤP : Kết thúc khoá học, học viên sẽ được cấp chứng chỉ tốt nghiệp Quản lý Nhà nước Chương trình Chuyên viên chính.
  7. THỦ TỤC NHẬP HỌC : Học viên nộp phiếu đăng ký kèm 02 ảnh 3×4 tại Viện Đào tạo Phát triển Giáo dục hoặc đăng ký qua email, điện thoại trước ngày khai giảng
  ĐĂNG KÝ ONLINE để nhận được thông tin ưu đãi khóa học sớm nhất !!!!!Mọi thông tin tư vấn xin vui lòng liên hệ:
  VIỆN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC

  Điện thoại : 024 62533433

  Hotline : 0971038669 – 0961381333Email : daotao@viendaotaogiaoduc.edu.vnWebsite : viendaotaogiaoduc.edu.vn


  iframe: approve:
  • 8 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #2

  Kính gửi: Quý Cơ Quan, Tổ chức, Cá nhânVIỆN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC THÔNG BÁO
  1. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH :
  Cán bộ công chức làm việc trong các cơ quan Nhà nước, các doanh nghiệp đang hưởng lương chuyên viên nhưng chưa theo học lớp “Bồi dưỡng kiến thức Quản lý Nhà nước theo chương trình Chuyên viên”.
  2. LỊCH KHAI GIẢNG : Khai giảng liên tục
  Ngày 05/08 : Tại Nghệ An , Thanh Hóa
  Ngày 19/08: Tại TPHCM
  Ngày 21/08: Tại Bến Tre
  3. HỌC PHÍ : Học viên lẻ : 3.500.000 VNĐ/1HV (Ba triệu năm trăm nghìn đồng)
  Học viên đăng ký theo nhóm (từ 5 học viên) : 3.200.000 VNĐ/1 HV (Ba triệu hai trăm nghìn đồng chẵn)
  4. THỜI GIAN HỌC : Ngoài giờ hành chính (các tối thứ 3 và thứ 5)
  5. VĂN BẰNG ĐƯỢC CẤP : Kết thúc khoá học, học viên sẽ được cấp chứng chỉ tốt nghiệp Quản lý Nhà nước chương trình Chuyên viên.
  6. ĐỊA ĐIỂM HỌC : Số 290 phố Tây Sơn – Quận Đống Đa (Trường trung cấp công đoàn Việt Nam)
  7. THỦ TỤC NHẬP HỌC : Học viên nộp phiếu đăng ký kèm 02 ảnh 3×4 tại Viện Đào tạo Phát triển Giáo dục hoặc đăng ký qua email, điện thoại trước ngày khai giảng
  ĐĂNG KÝ ONLINE để nhận được thông tin ưu đãi khóa học sớm nhất !!!!!Mọi thông tin tư vấn xin vui lòng liên hệ:
  VIỆN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC

  Điện thoại : 024 62533433

  Hotline : 0971038669 – 0961381333Email : daotao@viendaotaogiaoduc.edu.vnWebsite : viendaotaogiaoduc.edu.vn


  iframe: approve:
  • 8 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #3

  Kính gửi: Quý Cơ Quan, Tổ chức, Cá nhânVIỆN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC THÔNG BÁO
  1. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH :
  Cán bộ công chức làm việc trong các cơ quan Nhà nước, các doanh nghiệp đang hưởng lương chuyên viên nhưng chưa theo học lớp “Bồi dưỡng kiến thức Quản lý Nhà nước theo chương trình Chuyên viên”.
  2. LỊCH KHAI GIẢNG : Khai giảng liên tục
  Ngày 18/08 : Tại Hà Nội
  Ngày 05/08 : Tại Nghệ An , Thanh Hóa
  Ngày 19/08: Tại TPHCM
  Ngày 21/08: Tại Bến Tre
  3. HỌC PHÍ : Học viên lẻ : 3.500.000 VNĐ/1HV (Ba triệu năm trăm nghìn đồng)
  Học viên đăng ký theo nhóm (từ 5 học viên) : 3.200.000 VNĐ/1 HV (Ba triệu hai trăm nghìn đồng chẵn)
  4. THỜI GIAN HỌC : Ngoài giờ hành chính
  5. VĂN BẰNG ĐƯỢC CẤP : Kết thúc khoá học, học viên sẽ được cấp chứng chỉ tốt nghiệp Quản lý Nhà nước chương trình Chuyên viên.
  6. ĐỊA ĐIỂM HỌC : Số 290 phố Tây Sơn – Quận Đống Đa (Trường trung cấp công đoàn Việt Nam)
  7. THỦ TỤC NHẬP HỌC : Học viên nộp phiếu đăng ký kèm 02 ảnh 3×4 tại Viện Đào tạo Phát triển Giáo dục hoặc đăng ký qua email, điện thoại trước ngày khai giảng
  ĐĂNG KÝ ONLINE để nhận được thông tin ưu đãi khóa học sớm nhất !!!!!Mọi thông tin tư vấn xin vui lòng liên hệ:
  VIỆN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC

  Điện thoại : 024 62533433

  Hotline : 0971038669 – 0961381333Email : daotao@viendaotaogiaoduc.edu.vnWebsite : viendaotaogiaoduc.edu.vn


  iframe: approve:
  • 8 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #4

  Kính gửi: Quý Cơ Quan, Tổ chức, Cá nhânCăn cứ kế hoạch tuyển sinh, đào tạo của Viện Đào tạo Phát triển Giáo dục
  VIỆN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC THÔNG BÁO
  1. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH : Cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan Nhà nước, các doanh nghiệp đang hưởng lương Chuyên viên hoặc Chuyên viên chính nhưng chưa theo học lớp “ Bồi dưỡng kiến thức Quản lý Nhà nước Chương trình Chuyên viên chính”.
  2. LỊCH KHAI GIẢNG :Khai giảng liên tục


  Ngày 18/08 : Tại Hà Nội
  Ngày 05/08 : Tại Nghệ An , Thanh Hóa
  Ngày 19/08: Tại TPHCM
  Ngày 21/08: Tại Bến Tre
  3. HỌC PHÍ : Học viên lẻ :3.500.000 VNĐ/1HV (Ba triệu năm trăm nghìn đồng)
  Học viên đăng ký theo nhóm (từ 5 người) : 3.200.000 VNĐ/1 HV

  4. THỜI GIAN HỌC : Ngoài giờ hành chính
  5. ĐỊA ĐIỂM HỌC : Số 175 – Tây Sơn – Đống Đa – Hà Nội


  (Trường Đại học Thủy Lợi)
  6. VĂN BẰNG ĐƯỢC CẤP : Kết thúc khoá học, học viên sẽ được cấp chứng chỉ tốt nghiệp Quản lý Nhà nước Chương trình Chuyên viên chính.
  7. THỦ TỤC NHẬP HỌC : Học viên nộp phiếu đăng ký kèm 02 ảnh 3×4 tại Viện Đào tạo Phát triển Giáo dục hoặc đăng ký qua email, điện thoại trước ngày khai giảng
  ĐĂNG KÝ ONLINE để nhận được thông tin ưu đãi khóa học sớm nhất !!!!!Mọi thông tin tư vấn xin vui lòng liên hệ:
  VIỆN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC

  Điện thoại : 024 62533433

  Hotline : 0971038669 – 0961381333Email : daotao@viendaotaogiaoduc.edu.vnWebsite : viendaotaogiaoduc.edu.vn


  iframe: approve:
  • 8 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #5
  THÔNG BÁO CHIÊU SINHĐào tạo Cử nhân Chính trị văn bằng 2Kính gửi: Quý cơ quan, Đơn vị
  Căn cứ kế hoạch tuyển sinh Viện Đào tạo Giáo dục thông báo:
  1. Đối tượng tuyển sinh:

  • – Cán bộ lãnh đạo, quản lý đương chức, dự nguồn trong các cơ quan của Đảng, chính quyền, đơn vị .
  • – Cán bộ lãnh đạo, quản lý trong diện quy hoạch cán bộ Công đoàn các cấp và đoàn viên Công đoàn trong hệ thống Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
  • – Cán bộ, công chức, viên chức và người có nguyện vọng hoàn thiện các văn bằng đáp ứng tiêu chuẩn các chức danh theo quy định.
  • – Đã tốt nghiệp một bằng Đại học.

  2. Chuyên ngành đào tạo: Chính trị học.
  3. Thủ tục hồ sơ:

  • – Đơn xin dự thi;
  • – Phiếu tuyển sinh (theo mẫu);
  • – Giấy xác nhận thời gian làm việc;
  • – Bản sao bằng tốt nghiệp (có công chứng);
  • – Bản sao giấy khai sinh( có công chứng);
  • – 04 ảnh 4×6; phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ nơi nhận.

  (Hồ sơ được làm thành 02 bản để lưu trữ)
  4. Hình thức, thời gian địa

  • – Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển (02 môn: Triết học Mác Lênin và Kinh tế Chính trị Mác – Lênin).
  • – Thời gian đào tạo 02 năm.


  • – Thời gian ôn thi và thi tuyển: Dự kiến tháng 08 năm 2017 (sẽ có thông báo cụ thể sau khi được duyệt hồ sơ).


  ĐĂNG KÝ ONLINE để nhận được thông tin ưu đãi khóa học sớm nhất !!!!!

  Mọi chi tiết cần thiết xin liên hệ:Đ/c HươngĐT: 0961 381 333 – 04 62533433Email: maihuong232@gmail.com


  iframe: approve:
  • 8 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #6
  THÔNG BÁO CHIÊU SINHĐào tạo Cử nhân Chính trị văn bằng 2Kính gửi: Quý cơ quan, Đơn vị
  Căn cứ kế hoạch tuyển sinh Viện Đào tạo Giáo dục thông báo:
  1. Đối tượng tuyển sinh:

  • – Cán bộ lãnh đạo, quản lý đương chức, dự nguồn trong các cơ quan của Đảng, chính quyền, đơn vị .
  • – Cán bộ lãnh đạo, quản lý trong diện quy hoạch cán bộ Công đoàn các cấp và đoàn viên Công đoàn trong hệ thống Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
  • – Cán bộ, công chức, viên chức và người có nguyện vọng hoàn thiện các văn bằng đáp ứng tiêu chuẩn các chức danh theo quy định.
  • – Đã tốt nghiệp một bằng Đại học.

  2. Chuyên ngành đào tạo: Chính trị học.
  3. Thủ tục hồ sơ:

  • – Đơn xin dự thi;
  • – Phiếu tuyển sinh (theo mẫu);
  • – Giấy xác nhận thời gian làm việc;
  • – Bản sao bằng tốt nghiệp (có công chứng);
  • – Bản sao giấy khai sinh( có công chứng);
  • – 04 ảnh 4×6; phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ nơi nhận.

  (Hồ sơ được làm thành 02 bản để lưu trữ)
  4. Hình thức, thời gian địa

  • – Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển (02 môn: Triết học Mác Lênin và Kinh tế Chính trị Mác – Lênin).
  • – Thời gian đào tạo 02 năm.


  • – Thời gian ôn thi và thi tuyển: Dự kiến tháng 08 năm 2017 (sẽ có thông báo cụ thể sau khi được duyệt hồ sơ).


  ĐĂNG KÝ ONLINE để nhận được thông tin ưu đãi khóa học sớm nhất !!!!!

  Mọi chi tiết cần thiết xin liên hệ:Đ/c HươngĐT: 0961 381 333 – 04 62533433Email: maihuong232@gmail.com


  iframe: approve:
  • 8 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #7

  Kính gửi: Quý Cơ Quan, Tổ chức, Cá nhânCăn cứ kế hoạch tuyển sinh, đào tạo của Viện Đào tạo Phát triển Giáo dục
  VIỆN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC THÔNG BÁO
  1. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH : Cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan Nhà nước, các doanh nghiệp đang hưởng lương Chuyên viên hoặc Chuyên viên chính nhưng chưa theo học lớp “ Bồi dưỡng kiến thức Quản lý Nhà nước Chương trình Chuyên viên chính”.
  2. LỊCH KHAI GIẢNG :Khai giảng liên tục


  Ngày 18/08 : Tại Hà Nội
  Ngày 05/08 : Tại Nghệ An , Thanh Hóa
  Ngày 19/08: Tại TPHCM
  Ngày 21/08: Tại Bến Tre
  3. HỌC PHÍ : Học viên lẻ :3.500.000 VNĐ/1HV (Ba triệu năm trăm nghìn đồng)
  Học viên đăng ký theo nhóm (từ 5 người) : 3.200.000 VNĐ/1 HV

  4. THỜI GIAN HỌC : Ngoài giờ hành chính
  5. ĐỊA ĐIỂM HỌC : Số 175 – Tây Sơn – Đống Đa – Hà Nội


  (Trường Đại học Thủy Lợi)
  6. VĂN BẰNG ĐƯỢC CẤP : Kết thúc khoá học, học viên sẽ được cấp chứng chỉ tốt nghiệp Quản lý Nhà nước Chương trình Chuyên viên chính.
  7. THỦ TỤC NHẬP HỌC : Học viên nộp phiếu đăng ký kèm 02 ảnh 3×4 tại Viện Đào tạo Phát triển Giáo dục hoặc đăng ký qua email, điện thoại trước ngày khai giảng
  ĐĂNG KÝ ONLINE để nhận được thông tin ưu đãi khóa học sớm nhất !!!!!Mọi thông tin tư vấn xin vui lòng liên hệ:
  VIỆN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC

  Điện thoại : 024 62533433

  Hotline : 0971038669 – 0961381333Email : daotao@viendaotaogiaoduc.edu.vnWebsite : viendaotaogiaoduc.edu.vn


  iframe: approve:
  • 8 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #8

  Kính gửi: Quý Cơ Quan, Tổ chức, Cá nhânVIỆN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC THÔNG BÁO
  1. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH :
  Cán bộ công chức làm việc trong các cơ quan Nhà nước, các doanh nghiệp đang hưởng lương chuyên viên nhưng chưa theo học lớp “Bồi dưỡng kiến thức Quản lý Nhà nước theo chương trình Chuyên viên”.
  2. LỊCH KHAI GIẢNG : Khai giảng liên tục
  Ngày 18/08 : Tại Hà Nội
  Ngày 05/08 : Tại Nghệ An , Thanh Hóa
  Ngày 19/08: Tại TPHCM
  Ngày 21/08: Tại Bến Tre
  3. HỌC PHÍ : Học viên lẻ : 3.500.000 VNĐ/1HV (Ba triệu năm trăm nghìn đồng)
  Học viên đăng ký theo nhóm (từ 5 học viên) : 3.200.000 VNĐ/1 HV (Ba triệu hai trăm nghìn đồng chẵn)
  4. THỜI GIAN HỌC : Ngoài giờ hành chính
  5. VĂN BẰNG ĐƯỢC CẤP : Kết thúc khoá học, học viên sẽ được cấp chứng chỉ tốt nghiệp Quản lý Nhà nước chương trình Chuyên viên.
  6. ĐỊA ĐIỂM HỌC : Số 290 phố Tây Sơn – Quận Đống Đa (Trường trung cấp công đoàn Việt Nam)
  7. THỦ TỤC NHẬP HỌC : Học viên nộp phiếu đăng ký kèm 02 ảnh 3×4 tại Viện Đào tạo Phát triển Giáo dục hoặc đăng ký qua email, điện thoại trước ngày khai giảng
  ĐĂNG KÝ ONLINE để nhận được thông tin ưu đãi khóa học sớm nhất !!!!!Mọi thông tin tư vấn xin vui lòng liên hệ:
  VIỆN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC

  Điện thoại : 024 62533433

  Hotline : 0971038669 – 0961381333Email : daotao@viendaotaogiaoduc.edu.vnWebsite : viendaotaogiaoduc.edu.vn


  iframe: approve:

LinkBacks Enabled by vBSEO