Lớp huấn luyện phòng cháy chữa cháy nhanh nhất 12/2015

  • 42 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #1
  Số điện thoại: O961381333
  Địa chỉ: Địa chỉ : Số 39 ngách 35/69, phố Khương Hạ, phường Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

  LỚP HỌC CHỨNG CHỈ HUẤN LUYỆN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
  CÔNG TY CỔ PHẦN TRÍ TUỆ SAO MAI

  THÔNG BÁO

  HUẤN LUYỆN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
  Căn cứ Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 quy định chi tiết thi hành Luật PCCC . Nghị định số 46/2012/NĐ-CP ngày 22/5/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật phòng cháy chữa cháy và nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08/11/2006 quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.
  Nhằm đảm bảo an toàn Phòng cháy chữa cháy trong công ty, nhà xưởng sản xuất…. Công ty Cổ phần Trí Tuệ Sao Mai phối hợp với Trung Tâm Nghiên Cứu Ứng Dụng Và Đào Tạo Huấn Luyện Phòng Cháy, Chữa Cháy, Cứu Hỏa tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và thực tập phương án chữa cháy.
  I. ĐỐI TƯỢNG DỰ HỌC:
  Cơ quan, cá nhân, các tổ chức có nhu cầu tham gia khóa học huấn luyện phòng cháy chữa cháy.
  II. NỘI DUNG KHÓA HỌC :
  - Khái quát tình hình cháy nổ và bài học kinh nghiệm từ các vụ cháy;
  - Giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Phòng cháy chữa cháy, các nghị định, thông tư liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy;
  - Các biện pháp phòng cháy chữa cháy;
  - Hướng dẫn các bước xử lý khi cháy và kỹ năng thoát nạn trong đám cháy.
  III. THỜI GIAN HỌC :
  - Lớp ngày: Sáng từ 8h00 – 11h, Chiều 14h00 – 17h00
  - Lớp tối: Từ 18h00 – 21h00
  IV. GIẢNG VIÊN :Trung Tâm Nghiên Cứu Ứng Dụng Và Đào Tạo Huấn Luyện PC,CC,CH
  V. KINH PHÍ : 700.000VNĐ/Học viên lẻ
  Các cá nhân, đơn vị có nhu cầu đào tạo số lượng xin vui lòng liên hệ để được học phí ưu đãi tốt nhất
  VI. ĐỊA ĐIỂM HỌC :
  Tổ chức tại địa điểm Quý cơ quan yêu cầu
  VII. THỦ TỤC NHẬP HỌC :
  01 CMND photo và 01 ảnh 3×4

  Mọi thông tin tư vấn xin vui lòng liên hệ:
  Công ty Cổ phần Trí Tuệ Sao Mai
  PHÒNG ĐÀO TẠO:
  Hotline:0961381333 – 0961010185– 04 62533433
  Email: daotao@ttsm.vn
  Website:
  ttsm.vn  Mọi thông tin tư vấn xin vui lòng liên hệ:
  CÔNG TY CỔ PHẦN TRÍ TUỆ SAO MAI
  PHÒNG ĐÀO TẠO:
  Hotline: 0961.381.333 ; Tel: 04.62.533.433
  Email: saomaismc@gmail.com
  Skype: saomaismc
  Website: http://ttsm.vn
  iframe: approve:
  • 42 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #2
  Mọi thông tin tư vấn xin vui lòng liên hệ:
  Công ty Cổ phần Trí Tuệ Sao Mai
  PHÒNG ĐÀO TẠO:
  Hotline:0961381333 – 0961010185– 04 62533433
  Email: daotao@ttsm.vn
  Website:
  ttsm.vn

  Mọi thông tin tư vấn xin vui lòng liên hệ:
  CÔNG TY CỔ PHẦN TRÍ TUỆ SAO MAI
  PHÒNG ĐÀO TẠO:
  Hotline: 0961.381.333 ; Tel: 04.62.533.433
  Email: saomaismc@gmail.com
  Skype: saomaismc
  Website: http://ttsm.vn
  iframe: approve:
  • 42 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #3
  Mọi thông tin tư vấn xin vui lòng liên hệ:
  Công ty Cổ phần Trí Tuệ Sao Mai
  PHÒNG ĐÀO TẠO:
  Hotline:0961381333 – 0961010185– 04 62533433
  Email: daotao@ttsm.vn
  Website:
  ttsm.vn

  Mọi thông tin tư vấn xin vui lòng liên hệ:
  CÔNG TY CỔ PHẦN TRÍ TUỆ SAO MAI
  PHÒNG ĐÀO TẠO:
  Hotline: 0961.381.333 ; Tel: 04.62.533.433
  Email: saomaismc@gmail.com
  Skype: saomaismc
  Website: http://ttsm.vn
  iframe: approve:
  • 42 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #4
  Mọi thông tin tư vấn xin vui lòng liên hệ:
  CÔNG TY CỔ PHẦN TRÍ TUỆ SAO MAI
  PHÒNG ĐÀO TẠO:
  Hotline: 0961.381.333 ; Tel: 04.62.533.433
  Email: saomaismc@gmail.com
  Skype: saomaismc
  Website: http://ttsm.vn


  Mọi thông tin tư vấn xin vui lòng liên hệ:
  CÔNG TY CỔ PHẦN TRÍ TUỆ SAO MAI
  PHÒNG ĐÀO TẠO:
  Hotline: 0961.381.333 ; Tel: 04.62.533.433
  Email: saomaismc@gmail.com
  Skype: saomaismc
  Website: http://ttsm.vn
  iframe: approve:
  • 42 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #5
  Mọi thông tin tư vấn xin vui lòng liên hệ:
  Công ty Cổ phần Trí Tuệ Sao Mai
  PHÒNG ĐÀO TẠO:
  Hotline:0961381333 – 0961010185– 04 62533433
  Email: daotao@ttsm.vn
  Website:
  ttsm.vn

  Mọi thông tin tư vấn xin vui lòng liên hệ:
  CÔNG TY CỔ PHẦN TRÍ TUỆ SAO MAI
  PHÒNG ĐÀO TẠO:
  Hotline: 0961.381.333 ; Tel: 04.62.533.433
  Email: saomaismc@gmail.com
  Skype: saomaismc
  Website: http://ttsm.vn
  iframe: approve:
  • 42 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #6
  Mọi thông tin tư vấn xin vui lòng liên hệ:
  Công ty Cổ phần Trí Tuệ Sao Mai
  PHÒNG ĐÀO TẠO:
  Hotline:0961381333 – 0961010185– 04 62533433
  Email: daotao@ttsm.vn
  Website:
  ttsm.vn

  Mọi thông tin tư vấn xin vui lòng liên hệ:
  CÔNG TY CỔ PHẦN TRÍ TUỆ SAO MAI
  PHÒNG ĐÀO TẠO:
  Hotline: 0961.381.333 ; Tel: 04.62.533.433
  Email: saomaismc@gmail.com
  Skype: saomaismc
  Website: http://ttsm.vn
  iframe: approve:
  • 42 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #7
  Mọi thông tin tư vấn xin vui lòng liên hệ:
  Công ty Cổ phần Trí Tuệ Sao Mai
  PHÒNG ĐÀO TẠO:
  Hotline:0961381333 – 0961010185– 04 62533433
  Email: daotao@ttsm.vn
  Website:
  ttsm.vn

  Mọi thông tin tư vấn xin vui lòng liên hệ:
  CÔNG TY CỔ PHẦN TRÍ TUỆ SAO MAI
  PHÒNG ĐÀO TẠO:
  Hotline: 0961.381.333 ; Tel: 04.62.533.433
  Email: saomaismc@gmail.com
  Skype: saomaismc
  Website: http://ttsm.vn
  iframe: approve:
  • 42 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #8
  Mọi thông tin tư vấn xin vui lòng liên hệ:
  Công ty Cổ phần Trí Tuệ Sao Mai
  PHÒNG ĐÀO TẠO:
  Hotline:0961381333 – 0961010185– 04 62533433
  Email: daotao@ttsm.vn
  Website:
  ttsm.vn

  Mọi thông tin tư vấn xin vui lòng liên hệ:
  CÔNG TY CỔ PHẦN TRÍ TUỆ SAO MAI
  PHÒNG ĐÀO TẠO:
  Hotline: 0961.381.333 ; Tel: 04.62.533.433
  Email: saomaismc@gmail.com
  Skype: saomaismc
  Website: http://ttsm.vn
  iframe: approve:
  • 42 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #9
  Mọi thông tin tư vấn xin vui lòng liên hệ:
  Công ty Cổ phần Trí Tuệ Sao Mai
  PHÒNG ĐÀO TẠO:
  Hotline:0961381333 – 0961010185– 04 62533433
  Email: daotao@ttsm.vn
  Website:
  ttsm.vn

  Mọi thông tin tư vấn xin vui lòng liên hệ:
  CÔNG TY CỔ PHẦN TRÍ TUỆ SAO MAI
  PHÒNG ĐÀO TẠO:
  Hotline: 0961.381.333 ; Tel: 04.62.533.433
  Email: saomaismc@gmail.com
  Skype: saomaismc
  Website: http://ttsm.vn
  iframe: approve:

LinkBacks Enabled by vBSEO