Em chào mọi người!
Có anh/chị nào đang tìm lớp tiếng Hàn giao tiếp không ạ?
Lớp chủ yếu học nói và hội thoại trên nền tảng học từ vựng và ngữ pháp. Lớp được tổ chức như 1 nhóm học kèm từ 4-6 học sinh và sẽ học đến khi nào hết giáo trình để đảm bảo có thể bao quát đến từng bạn và học viên được nói từ đầu buổi đến cuối buổi. Hiện em sắp khai giảng thêm lớp tiếng hàn sơ cấp 1 giao tiếp, chủ yếu là những bạn đi làm có nhu cầu học tiếng hàn để phục vụ công việc. Anh/chị có thể đăng kí học thử một buổi.
Thời gian: T3, T5, CN
Học phí: 90.000/người/buổi
Địa điểm: Ngõ 77 Bùi Xương Trạch
Điện thoại: 01673.455.343