RƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM
THƯỜNG XUYÊN KHAI GIẢNG CÁC LỚP NGẮN HẠN
CHO NGÀNH SƯ PHẠM MẦM NON

DO VIỆN NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM
ĐÀO TẠO VÀ CẤP CHỨNG CHỈ
(Học tại Trường T
CNghề KCN Bnh Dương Đường số 1, Khu TTHC Dĩ An)

1. LỚP CHUYÊN ĐỀ HIỆU TRƯỞNG MẦM NON
2. LỚP QUẢN LÝ TRƯỜNG MẦM NON (LỚP CHỦ TRƯỜNG MẦM NON )
3. LỚP BẢO MẪU MẦM NON
4. LỚP CHUYÊN ĐỀ CÔ NUÔI DẠY TRẺ
5. LỚP CẤP DƯỠNG TRƯỜNG MẦM NON

6. LỚP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG
7. LỚP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC VÀ THCS
8. LỚP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG VÀ TCCN


-Có các khóa học vào buổi tối trong tuần, hoặc( sáng - chiều - tối) tối T7 & Chủ nhật theo yêu cầu của học viên. Mỗi tuần học 2 buổi/lớp :
+
LớpQuản Lý Trường Mầm Non khóa 02 (lớp chủ trường mầm non )
- Khai giảng và học ngay 7h30 sáng chủ nhật 16/07/2016
+ Lớp Chuyên Đề Hiệu Trưởng KHÓA 2
- Khai giảng và học ngay 7h30 sáng chủ nhật 16/07/2016

+Lớp Cấp Dưỡng - Cô Nuôi Dạy Trẻ - Bảo Mẫu( KHÓA 2 ) khai giảng và học ngay 7h30 sáng chủ nhật 16/07/2016
LỚP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM, HIỆU TRƯỞNG, QUẢN LÝ, BẢO MẪU, CẤP DƯỠNG MẦM NON