cần tuyển 3 nhân viên nữ phục vụ bưng bê và dọn dẹp
ưu tiên ngoại hình dễ nhìn
thời gian
ca 1
7h30 - 12h15
ca 2
12h15 - 17h
ca 3
17h - 22h30
môi trường sạch sẽ máy lạnh thoải mái.