Cty TNHH SX TM Trương Vũ8 đường 25 KDC Tân Quy Đông, Tân Phong, Q7
08.54333688 (Ms Tuyết)
- Tuyển 05 nam lao động phổ thông
+ LV tại kho TPHCM
+ Lương khởi điểm 5.000.000đ
+ Công việc chiết hàng ra chai, dán nhãn, đóng thùng.