Hiện nay, trong số những quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Á thì Singapore là một thị trường tiếp nhận lao động nước ngoài khá khó tính. Lao động nước ngoài nếu muốn được cấp visa tới làm việc tại Singapore thì bắt buộc phải đáp ứng những yêu cầu cao hơn so với những thị trường tiếp nhận lao động xuất khẩu khác trong khu vực.
Vậy những chính sách cấp visa cho lao động nước ngoài của Singapore là gì?Để được cấp phép để làm việc tại Singapore, lao động nước ngoài có thể được cấp một trong 3 loại visa dưới đây:

- Work Permit: Đây là loại Giấy phép làm việc dành cho lao động phổ thông làm việc thuộc những lĩnh vực như: sản xuất chế tạo, xây dựng, chế biến, dịch vụ và hàng hải. Không quy định về mức lương tối thiểu cho lao động nước ngoài;

- S Pass (visa S Pass): Đây là loại visa dành cho lao động kỹ thuật với mức lương tối thiểu của lao động nước ngoài tại Singapore phải từ 2.200SGD/tháng trở lên (đã bao gồm trợ cấp và lương cơ bản cố định hàng tháng);

- E Pass (visa E Pass): Đây là loại Visa dành cho lao động phải là chuyên gia với mức lương tối thiểu của lao động nước ngoài tại Singapore phải từ 3.300 SGD/tháng trở lên (đã bao gồm trợ cấp và lương cơ bản cố định hàng tháng).

Hiện nay, lao động Việt có thể làm việc tại Singapore dưới hình thức visa E Pass hoặc S Pass. Chính phủ Singapore không cấp visa cho lao động Việt theo hình thức Work Permit.

Nguồn: Chính sách cấp Visa cho lao động nước ngoài của Singapore