Làm sao để chinh phục ngữ pháp tiếng HànHọc ngoại ngữ là học nói , học đọc , học viết sao cho chuẩn , cho đúng ngoại ngữ đó . Để nói thông viết thạo thì việc học ngữ pháp là vô cùng quan trọng .

Đối với tiếng Hàn , học ngữ pháp lại càng quan trọng hơn và cũng khó hơn các ngoại ngữ khác nữa . Ngoài việc sử dụng bảng chữ cái Hangeul khác với chữ cái Latinh thì cấu trúc câu tiếng Việt và tiếng Hàn cũng có rất nhiều điểm khác nhau .

Vì vậy, để người học có thể nói được một cách chính xác, rõ ràng ngôn ngữ mà mình đang học thì cần phải nắm chắc kiến thức về ngữ pháp. Tuỳ vào trình độ mà người học phải nắm chắc một số kiến thức ngữ pháp sau:

Bước 1. Nắm chắc được cấu trúc câu đơn giản (câu 2 thành phần).
Bước 2. Nắm chắc được cấu trúc câu cơ bản (câu 3 thành phần gồm chủ , vị , bổ ngữ ).
Bước 3. Biết cách sử dụng các tiểu từ, trợ từ, phụ tố,…
Bước 4. Biết cách chia động từ, tính từ về dạng đuôi kết thúc câu dạng chuẩn (đuôi kết thúc câu dạng cơ bản).
Bước 5. Biết cách chia động từ, tính từ về dạng đuôi kết thúc câu dạng rút gọn.
Bước 6. Nắm chắc các cấu trúc ngữ pháp sơ cấp , trung cấp , cao cấp.
Bước 7. Vận dụng ngữ pháp thường xuyên, linh hoạt để tạo phản xạ chuẩn tiếng Hàn

Học ngữ pháp tiếng Hàn đòi hỏi bạn phải chăm chỉ, kiên trì, vận dụng linh hoạt sáng tạo.Như vậy, bạn sẽ thoải mái, tự tin sử dụng tiếng Hàn.

Nguồn : Trung tâm tiếng Hàn SOFL