Doanh nghiệp khi nào thì cần thuê kế toán trưởng?
· Bạn là doanh nghiệp mới thành lập, chưa có kế toán trưởng, chưa có nhiều chi phí đầu tư nên chọn giải pháp tự mình kê khai thuế.
· Công ty bạn chưa có kế toán hoặc kế toán đang nghỉ sinh, cần có người thay thế trong một thời gian nhất định
· Doanh nghiệp của bạn cần một người có đủ kinh nghiệm, kỹ năng và bằng cấp để quản lý và hướng dẫn mọi thứ liên quan đến báo cáo tài chính
Những lợi ích mà Blue Sky mang lại :
· Thay mặt doanh nghiệp giải trình cho cơ quan thuế và các cơ quan ban ngành liên quan.
· Hoàn tất các loại báo cáo như : báo cáo thuế hàng tháng, quý, năm
· Tư vấn cách phòng tránh và giảm thiểu tối đa các rủi ro và các sai sót thuế trong quá trình vận hành bộ máy kế toán.
· Tư vấn các sai sót về chứng từ, số liệu, các chi phí hợp lý, tình trạng lãi lỗ và cách xử lý đảm bảo quyền lợi cao nhất của Doanh Nghiệp.
· Chúng tôi giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến các Luật thuế, các quy định về kế toán, quy định về hóa đơn chứng từ và Luật pháp trong kinh doanh.
Chúng tôi cam kết bảo mật tất cả các số liệu, thông tin có liên quan đến Doanh Nghiệp.