Chương trình ưu đãi tháng 8 của Kế toán Hà Nội

1 . Đối tượng là sinh viên
- Giảm 40% học phí/1 người
- Đăng kí nhóm 02 người trở lên tặng ngay 200.000 đồng/2 Học viên
- Đăng kí nhóm 05 người trở lên tặng ngay 750.000 đồng/5 Học viên
- Miễn phí 01 người khi đăng kí nhóm 10 người trở lên, 9 người còn lại giảm 40% học phí/1 Học viên
- Tặng thẻ học Tiếng Anh thực tế giảm 50% học phí
- Miễn phí thự tập, hướng dẫn chọn đề tài và xác nhận báo cáo thực tập tốt nghiệp
2. Các đối tượng khác
- Giảm 30% học phí/1 người
- Đăng kí nhóm 02 người trở lên tặng ngay 200.000 đồng/2 Học viên
- Đăng kí nhóm 05 người trở lên tặng thêm 750.000 đồng/5 Học viên
- Miễn phí 01 người khi đăng kí nhóm 10 người trở lên, 9 người còn lại giảm 40% học phí/1 Học viên
- Tặng thẻ học Tiếng Anh thực tế giảm 50% học phí