KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH
Học nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch tại khu vực Ngã Tư Sở
I. Mục tiêu đào tạo:
- Bổ sung cho học viên kiến thức về Địa lý, Lịch sư, Văn Hóa, Kinh tế - Xã hội, Chính trị của Việt Nam. Rèn luyện các kỹ năng hướng dẫn du lịch cho học viên tác nghiệp trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.
- Trang bị cho học viên kiến thức về du lịch và nghiệp vụ hướng dẫn du lịch.
- Bổ sung điều kiện về chứng chỉ cho học viên để được cấp thẻ hành nghề hướng dẫn viên du lịch.
II. Chương trình đào tạo:
1. Chương trình khung 1:
- Đối tượng: Dành cho học viên là những người có bằng tốt nghiệp đại học ngành Du lịch trở lên nhưng không phải là chuyên ngành hướng dẫn du lịch.
- Thời gian đào tạo: 1 tháng
- Học phí 1,8 triệu.
2. Chương trình khung 2:
- Đối tượng: Dành cho học viên là những người có bằng tốt nghiệp Trung học, Cao đẳng ngành Du lịch không phải chuyên ngành Hướng dẫn du lịch hoặc có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc khối kinh tế, khoa học xã hội và nhân văn.
- Thời gian đào tạo: 2 tháng
- Học phí: 2,4 triệu
3. Chương trình khung 3:
- Đối tượng: Dành cho học viên là những người có bằng tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng chuyên ngành khác hoặc có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc các khối ngành Khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật kinh tế.
- Thời gian đào tạo: 3 tháng.
- Học phí: 3,2 triệu.
III. Giảng viên:
Là những giảng viên giàu kinh nghiệm từ Khoa du lịch các trường Đại học, các chuyên gia giàu kinh nghiệm đang làm việc tại các công ty Du lịch lớn trong và ngoài nước.
IV. Chứng chỉ:
- Chứng chỉ do Trường Trung cấp công nghệ Hà Nội cấp theo quy định của Tổng cục du lịch.
Đường link công nhận cơ sở đào tạo nghiệp vụ Hướng dẫn Du lịch:
Hướng dẫn viên du lịch
- Thẻ hướng dẫn viên du lịch: Học viên mang chứng chỉ Hướng dẫn du lịch và bằng tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, Trung cấp đến sở Văn hóa các tỉnh để xin cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch.
Thủ tục nhập học Nghiệp vụ Hướng dẫn Du lịch bao gồm:
+ Phiếu đăng ký học (do cơ sở chiêu sinh cấp).
+ Chứng minh thư photo.
+ Bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp.
+ 02 ảnh 3x4.
Thời gian khai giảng: khai giảng lớp mới hàng tháng (chúng tôi sẽ thông báo về thời gian và địa điểm học đến từng học viên).

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: Công ty cổ phần Đào tạo và phát triển Giáo dục Quốc tế
Địa chỉ: Trường Trung cấp công đoàn Hà Nội
P301 nhà A số 290 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: 0979 86 86 33 – 0973 86 86 76 (Mrs Hương).
Chi nhánh Đà Nẵng: Số 4 Tiểu La, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu.
Chi nhánh HCM: - 195 đường D2, phường 25, quận Bình Thạnh.
- Số 8 Nguyễn Ngọc Lộc, phường 4, quận 10.
Website: Giáo dục quốc tế


NỘI DUNG KHÓA HỌC HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH
Hệ 1 tháng
Phần 1: Kiến thức cơ sở
- Địa lý Việt Nam và tình hình kinh tế xã hội Việt Nam
- Lịch sử Việt Nam
- Văn hóa Việt Nam
- Hệ thống chính trị và các văn bản pháp luật liên quan đến du lịch
Phần 2: Kiến thức ngành và nghiệp vụ
- Tuyến điểm du lịch Việt Nam và xây dựng chương trình du lịch
- Tâm lý khách du lịch
- Giao tiếp ứng xử trong du lịch
- Phẩm chất đạo đức nghề hướng dẫn du lịch
- Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch
- Thực hành hướng dẫn du lịch
Phần 3: Thực tập cuối khóa
Hệ 2 tháng
Phần 1: Kiến thức cơ sở
- Địa lý Việt Nam và tình hình kinh tế xã hội Việt Nam
- Lịch sử Việt Nam
- Khái quát lịch sử văn minh thế giới
- Văn hóa Việt Nam
- Hệ thống chính trị và các văn bản pháp luật liên quan đến du lịch
Phần 2: Kiến thức ngành và nghiệp vụ
- Tổng quan du lịch
- Quản trị kinh doanh lữ hành
- Tuyến điểm du lịch Việt Nam
- Tâm lý khách du lịch
- Giao tiếp ứng xử trong du lịch
- Phẩm chất đạo đức nghề hướng dẫn du lịch
- Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch
- Thực hành hướng dẫn du lịch
Phần 3: Thực tập cuối khóa
Hệ 3 tháng
Phần 1: Kiến thức cơ sở
- Địa lý Việt Nam và tình hình kinh tế xã hội Việt Nam
- Lịch sử Việt Nam
- Khái quát lịch sử văn minh thế giới
- Văn hóa Việt Nam
- Hệ thống chính trị và các văn bản pháp luật liên quan đến du lịch
Phần 2: Kiến thức ngành và nghiệp vụ
- Tổng quan du lịch
- Quản trị kinh doanh lữ hành
- Tuyến điểm du lịch Việt Nam
- Tâm lý khách du lịch
- Giao tiếp ứng xử trong du lịch
- Phẩm chất đạo đức nghề hướng dẫn du lịch
- Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch
- Thực hành hướng dẫn du lịch
Phần 3: Thực tập cuối khóa