<div style="text-align: center;"><font color="#ff0000"><strong>LỚP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP</strong></font></div><br>
<a href="http://zaodich.webtretho.com/forum/links.php?url=https://kimthaont.wordpress.com/" target="_blank" rel="nofollow"><font color="#0000cd"><strong>I. Đối tượng</strong></font></a><br>
1. Những sinh viên, người đi làm có nhu cầu học Nghiệp Vụ Sư Phạm để bổ sung kiến thức, rèn luyện thêm kỹ năng sư phạm.<br>
2. Những Giáo viên TCCN nhưng chưa qua đào tạo sư phạm hoặc chưa được bồi dưỡng NVSP.<br>
3. Những người có bằng Tốt nghiệp trung cấp,cao đẳng,đại học nguyện vọng trở thành giáo viên giảng dạy trong các trường TCCN hoặc các cơ sở đào tạo.<br>
<a href="http://zaodich.webtretho.com/forum/links.php?url=https://kimthaont.wordpress.com/" target="_blank" rel="nofollow"><font color="#0000cd"><strong>II. Nội dung chương trình</strong></font></a><br>
Theo chương trình bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm TCCN ban hành theo thông tư số 61/2007/QĐ-BGD&amp;ĐT ngày 16/10/2007 của Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo <em>(Khối lượng kiến thức bắt buộc tối thiểu: 21 tín chỉ; Khối lượng kiến thức tự chọn: 4 tín chỉ)</em><em>.</em><br>
<br>
<strong>1. Nội dung khối kiến thức bắt buộc tối thiểu: 21 tín chỉ</strong><br>
<table style="width: 604px" class="wysiwyg_dashes"><tbody><tr valign="top" class="wysiwyg_dashes_tr"><td class="wysiwyg_dashes_td"><strong>Stt</strong></td><td class="wysiwyg_dashes_td"><strong>Học phần bồi dưỡng</strong></td><td class="wysiwyg_dashes_td"><strong>Số tín chỉ</strong></td></tr><tr valign="top" class="wysiwyg_dashes_tr"><td class="wysiwyg_dashes_td">1</td><td class="wysiwyg_dashes_td">Tâm lí học sư phạm nghề nghiệp</td><td class="wysiwyg_dashes_td">4</td></tr><tr valign="top" class="wysiwyg_dashes_tr"><td class="wysiwyg_dashes_td">2</td><td class="wysiwyg_dashes_td">Giáo dục học nghề nghiệp </td><td class="wysiwyg_dashes_td">3</td></tr><tr valign="top" class="wysiwyg_dashes_tr"><td class="wysiwyg_dashes_td">3</td><td class="wysiwyg_dashes_td">Tổ chức và quản lí quá trình dạy học </td><td class="wysiwyg_dashes_td">3</td></tr><tr valign="top" class="wysiwyg_dashes_tr"><td class="wysiwyg_dashes_td">4</td><td class="wysiwyg_dashes_td">Phương pháp và kĩ năng dạy học </td><td class="wysiwyg_dashes_td">4</td></tr><tr valign="top" class="wysiwyg_dashes_tr"><td class="wysiwyg_dashes_td">5</td><td class="wysiwyg_dashes_td">Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng </td><td class="wysiwyg_dashes_td">2</td></tr><tr valign="top" class="wysiwyg_dashes_tr"><td class="wysiwyg_dashes_td">6</td><td class="wysiwyg_dashes_td">Giao tiếp và ứng xử sư phạm </td><td class="wysiwyg_dashes_td">2</td></tr><tr valign="top" class="wysiwyg_dashes_tr"><td class="wysiwyg_dashes_td">7</td><td class="wysiwyg_dashes_td">Thực tập sư phạm</td><td class="wysiwyg_dashes_td">3</td></tr><tr valign="top" class="wysiwyg_dashes_tr"><td class="wysiwyg_dashes_td"><br _moz_dirty="" type="_moz"></td><td class="wysiwyg_dashes_td">Tổng số</td><td class="wysiwyg_dashes_td"><strong>21</strong></td></tr></tbody></table><strong>2</strong><strong>.</strong> <strong>Nội dung c</strong><strong>ác học phần tự chọn tối thiểu: 04 tín chỉ</strong><br>
<table style="width: 604px" class="wysiwyg_dashes"><tbody><tr valign="top" class="wysiwyg_dashes_tr"><td class="wysiwyg_dashes_td"><strong>S</strong><strong>tt</strong></td><td class="wysiwyg_dashes_td"><strong>Tên học phần</strong></td><td class="wysiwyg_dashes_td"><strong>Số tín chỉ</strong></td></tr><tr valign="top" class="wysiwyg_dashes_tr"><td class="wysiwyg_dashes_td">1</td><td class="wysiwyg_dashes_td">Phát triển chương trình đào tạo TCCN </td><td class="wysiwyg_dashes_td">2</td></tr><tr valign="top" class="wysiwyg_dashes_tr"><td class="wysiwyg_dashes_td">2</td><td class="wysiwyg_dashes_td">Kiểm tra, đánh giá trong giáo dục TCCN </td><td class="wysiwyg_dashes_td">2</td></tr><tr valign="top" class="wysiwyg_dashes_tr"><td class="wysiwyg_dashes_td">3</td><td class="wysiwyg_dashes_td">Sử dụng phương tiện và công nghệ dạy học trong giáo dục nghề nghiệp</td><td class="wysiwyg_dashes_td">2</td></tr><tr valign="top" class="wysiwyg_dashes_tr"><td class="wysiwyg_dashes_td">4</td><td class="wysiwyg_dashes_td">Ứng dụng CNTT trong dạy học</td><td class="wysiwyg_dashes_td">2</td></tr><tr valign="top" class="wysiwyg_dashes_tr"><td class="wysiwyg_dashes_td">5</td><td class="wysiwyg_dashes_td">Tư vấn hướng nghiệp cho học sinh </td><td class="wysiwyg_dashes_td">2</td></tr><tr valign="top" class="wysiwyg_dashes_tr"><td class="wysiwyg_dashes_td">6</td><td class="wysiwyg_dashes_td">Quản lí chất lượng trong giáo dục TCCN</td><td class="wysiwyg_dashes_td">2</td></tr></tbody></table> <br>
<font color="#0000cd"><strong>III. </strong><strong>Thời gian: </strong></font><br>
<strong>Khai giảng: </strong><br>
<strong>Học tại Bình Thạnh</strong><br>
<strong>12/09/2015 Học thứ 7, chủ nhật</strong><br>
<strong>21/09/2015 Học tối thứ 2,3,4,5,6.</strong><br>
<strong>Học tại Quận 10</strong><br>
<strong>19/09/2015 Học thứ 7, chủ nhật</strong><br>
<strong>05/10/2015 Học tối thứ 2,3,4,5,6.</strong><br>
- Hình thức 1: Học các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 từ 18h – 20h30: 1,5 tháng<br>
- Hình thức 2: Học vào các ngày thứ 7, chủ nhật: Sáng 8h – 11h, chiều 13h30 – 16h30: 02 tháng<br>
Sau khi hoàn thành khóa học, những học viên đạt yêu cầu được Trường ĐHSP Hà Nội 2 cấp chứng chỉ<strong><em> Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.</em></strong> <br>
<a href="http://zaodich.webtretho.com/forum/links.php?url=https://kimthaont.wordpress.com/" target="_blank" rel="nofollow"><font color="#0000cd"><strong>IV. Học phí:</strong></font></a> <strong><em>2.500.000đ ( Giảm 20% học phí khi đăng ký học trước ngày khai giảng)</em></strong><br>
Học phí trên đã bao gồm lệ phí thi, cấp chứng chỉ.<br>
<font color="#0000cd"><strong>V. Hồ sơ</strong></font><br>
1. Bản sao giấy khai sinh / CMND<br>
3. 3 ảnh 3 x 4cm <br>
<font color="#00ff00"><u><strong>Nộp hồ sơ và </strong><strong>chi tiết cụ thể xin liên hệ:</strong></u></font><br>
<strong>TRUNG TÂM NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM QUỐC GIA </strong><br>
<strong><em>Văn phòng Hà Nội: </em></strong><br>
<strong>Địa chỉ:</strong><em> Số 2 Nhà A3 – Khu TT Giáo viên ĐHNN Quốc Gia – Cầu Giấy – Hà Nội.</em><br>
<strong><em>Chi nhánh Hồ Chí Minh:</em></strong><br>
<strong>Địa chỉ:</strong> Số 195 Đường D2- P.25 – Q. Bình Thạnh – TP HCM<br>
Số 8, Nguyễn Ngọc Lộc, p.14, q.10, TP.HCM<br>
<strong><em>Chi nhánh Đà Nẵng:</em></strong><br>
<strong>Địa chỉ: </strong>Số 4 – Tiểu La – P.Hòa Cường Bắc – Q.Hải Châu – Đà Nẵng. <br>
<strong>Hotline: <font color="#b22222">0981 116 772 - 01208 474 466 </font>(Ms Hoa</strong><strong>)</strong><br>
<strong>Email : </strong><a href="mailto:hoant.hcm@giaoducvietnam.edu.vn">hoan t.hcm@giaoducvietnam.edu.vn</a><br>
<strong>Yahoo: hoanghia2206</strong><br>
<strong><em>Trân trọng! </em></strong>