NGOẠI NGỮ ATLANTIC QUẾ VÕ THÔNG BÁO KHAI GIẢNG TIẾNG TRUNG SƠ CẤP 1 VÀ TIẾNG HÀN SƠ CẤP 2
--------------------------------------------------------------------------------
Khai giảng Thứ 5 ngày 20/2/2019
Lịch học : Thứ 3,5 hàng tuần
Khung giờ : + Tiếng trung sơ cấp 1 : 18h-20h
+ Tiếng Hàn sơ cấp 2: 17h30-19h30
Liên hệ vào lớp : 0222.635.328/0222.635.329.
Địa chỉ: Ki ốt số 1,2 HTX Hải An - TT Phố Mới- Quế Võ ( Trong bến xe Quế Võ)