Lớp học dành cho sinh viên Đại học Quốc Gia Hà Nội thi vượt B1 hoặc thi B1 để được xét miễn học và nhận điểm tối đa cho học phần tương ứng và các học phần ở trình độ ở bậc thấp hơn. Kết thúc khóa học, sinh viên dự thi chứng chỉ Tiếng Anh B1 tại trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc Gia Hà Nội vào cuối tháng 11.
Sinh viên được cung cấp các tài liệu luyện thi B1 và ôn luyện các kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết trong bài thi tiếng Anh B1 với giảng viên trường Đại học Quốc Gia Hà Nội.
Đại học Quốc Gia Hà Nội bao gồm Đại học Ngoại Ngữ, Đại học KHXH&NV, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Công Nghệ, Đại học Kinh Tế, Khoa Luật, Khoa Y Dược...)
Nội dung khóa học:
· Bồi dưỡng từ vựng, ngữ pháp thiết yếu cho bài thi B1
· Ôn tập dạng thức bài thi B1 sinh viên
· Luyện tập các kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết trong bài thi B1
Thời lượng: 20 buổi
Lịch học: 9:00 – 11:00 hoặc 15:00 – 17:00 hoặc 18:00 - 20:00 Thứ 2, 4, 6 hoặc 3, 5, CN
Địa chỉ: Số 8, ngõ 18, Nguyên Hồng
Đơn vị thi: Trường Đại học Ngoại Ngữ ĐH Quốc Gia Hà Nội
Lệ phí thi: 150.000 đồng
Học phí: 2.500.000 đồng bao gồm toàn bộ tài liệu học trong chương trình
Dự kiến khai giảng ngày 29 tháng 09 và kết thúc ngày 12 tháng 11 năm 2014
Đăng ký học: Học viên đăng ký học vui lòng gửi email vào lophoc@tienganhb1.com hoặc tienganhb1.com@gmail.com với nội dung:
Họ và tên:
Số điện thoại:
Email:
Đăng ký học lớp B1S02 vào khung giờ 9:00 – 11:00 hoặc 15:00 – 17:00 hoặc 18:00 - 20:00, Thứ 2,4,6 hoặc 3,5,CN
Hoặc liên hệ:
Ms. Ly
Smartbee Education Co., Ltd
Điện thoại: 097 44 98 347
Email: lophoc@tienganhb1.com
Website: http://www.tienganhb1.com