KHAI GIẢNG CÁC LỚP
ANH VĂN GIAO TIẾP – ANH VĂN THƯƠNG MẠI - TOEIC
MORE SPEAKING!!! LISTENING!!! PRONUNCIATION!!!
--------dc------
Mục tiêu Chương Trình học:

Học viên sẽ học hoàn toàn trực tiếp với giáo viên người bản xứ (người Mỹ). Khóa học này được thiết kế nhằm hổ trợ nâng cao khả năng giao tiếp Anh cho học viên trong học tập và công việc trong thời gian ngắn. Mục tiêu của chúng tôi là trang bị cho các bạn một nền tảng tiếng Anh vững chắc , giúp các bạn tự tin khi giao tiếp trong công việc và cuộc sống hằng ngày.
Sỉ số mỗi nhóm : 2 – 8 học viên.

Cấp độ:
Sơ Cấp
Trung Cấp
Nâng Cao
Nội Dung Giảng Dạy:
Một loạt các chủ đề sẽ được đưa vào giảng dạy liên quan đến giao tiếp hằng ngày và trong công việc
Như: Văn Phòng, Hội Nghị, Điện Thoại, Du lịch, Báo cáo, Phỏng Vấn, Cuộc hẹn, Nhà Hàng, Siêu Thị……
Đặc biệt: Khóa học sẽ chú trọng các kỹ năng SPEAKING, LISTENING, PRONUNCIATION cho các bạn học viên
Địa điểm học : Quận 3 , TPHCM

Nếu các bạn có nhu cầu tìm hiểu khóa học, các bạn vui lòng
gửi email đến: alexenglish44@gmail.com
hoặc gọi số: 0122.514.2687